Hur stor är självrisken på Gar-Bos försäkringar?

Färdigställandeförsäkringen har ingen självrisk. Byggfelsförsäkringen (som vi inte längre säljer) har en självrisk på 0,5 prisbasbelopp (pbb) vilket motsvarar 22 750 kr för 2018. I Nybyggnadsförsäkringen kan man välja mellan 0,5 pbb eller 0,2 pbb när försäkringen tecknas. Småhus som uppförts som  bostadsrätter kan ha annan självrisk.