Hoppa till innehåll

Dolda fel-försäkring för tryggare husaffär

Den som säljer sin villa eller sitt fritidshus är ansvarig och kan bli ersättningsskyldig för dolda fel i fastigheten i tio år från det att huset har överlämnats till köparen. GarBo Dolda fel gör husaffären tryggare för både köpare och säljare.

Dolda fel-försäkring för hus – hur fungerar det?

Om du tecknar en GarBo Dolda fel-försäkring i samband med att du säljer ditt hus, och köparen upptäcker ett fel som kan omfattas av försäkringen, vänder sig köparen direkt till oss på GarBo med sina anspråk. Vi utreder ärendet och vem som bär ansvaret för skadan samt betalar ut eventuell ersättning. En dolda fel-försäkring minskar risken för ovälkomna kostnader och tvister, både för säljaren och köparen. 

Vad är dolda fel?

Med dolda fel avses fel som finns i fastigheten vid överlåtelsen men som inte går att upptäcka vid en grundlig undersökning, och som köparen inte heller har anledning att förvänta sig utifrån husets ålder, skick, byggnadssätt, pris eller andra omständigheter. Felet ska också påverka husets marknadsvärde.

Viktigt att tänka på

Säljare

Du som säljare har inför försäljningen en upplysningsskyldighet som innebär att du ska informera köparen om allt du vet om husets skick. 

Köpare

Köparen har en långtgående undersökningsplikt, och även om det gjorts en besiktning är det viktigt att noggrant undersöka de delar av fastigheten som inte omfattas av besiktningen.

Vem kan teckna försäkringen?

GarBo Dolda fel kan tecknas av fysisk person eller dödsbo som är säljare av villa, kedjehus, radhus eller fritidshus i Sverige. GarBo erbjuder även en dolda fel-försäkring som kan tecknas av köparen.

Hur stort är ersättningsbeloppet?

Du väljer själv högsta ersättningsbelopp för din dolda fel-försäkring; 1 miljon, 1,5 miljon eller 2 miljoner kronor. När du väljer 2 miljoner kronor har du ett av marknadens högsta försäkringsbelopp.

För GarBo dolda fel Enkel är det högsta ersättningsbeloppet alltid 1 miljon kronor.

Ersättningen gäller för ett eller flera fel men kan aldrig uppgå till mer än högsta ersättningsbeloppet för din försäkring, och kan heller aldrig överstiga byggnadens marknadsvärde.

Försäkringen gäller utan självrisk, men inga skador under 0,1 prisbasbelopp utreds och ersätts av försäkringen.

Vilken dolda fel-försäkring passar dig?

Vår dolda fel-försäkring heter GarBo Dolda fel och finns i varianterna Enkel, Standard och Plus.

GarBo Dolda fel Enkel

En dolda fel-försäkring utan krav på besiktning och med försäkringsbelopp på 1 miljon kronor.

GarBo Dolda fel Standard

Vår dolda fel-försäkring GarBo Dolda fel Standard med valbart försäkringsbelopp på 1 miljon,1,5 miljon eller 2 miljoner kronor. För att teckna försäkringen ska en Överlåtelsebesiktning Standard eller motsvarande vara utförd.

GarBo Dolda fel Plus

Vår mest omfattande dolda fel-försäkring GarBo Dolda fel Plus med valbart försäkringsbelopp på 1 miljon, 1,5 miljon eller 2 miljoner kronor. För att teckna försäkringen ska en Överlåtelsebesiktning Plus eller motsvarande vara utförd av ett besiktningsföretag som godkänts av GarBo.

Jämförelsetabell GarBo Dolda fel Enkel, Standard och Plus

Jämförelsetabell GarBo Dolda fel

Vad kostar en dolda-fel-försäkring?

GarBo dolda fel Enkel kostar 8.700 kr. 

GarBo dolda fel Standard kostar 7.850-9.950 kr beroende på försäkringsbelopp (se jämförelsetabell ovan).

GarBo dolda fel Plus kostar 10.000-12.100 kr beroende på försäkringsbelopp (se jämförelsetabell ovan). 

När du bokar din dolda fel-försäkring hos GarBo betalar du först när huset är sålt. Försäkringen ska dock tecknas senast på tillträdesdagen.

Skicka din förfrågan till doldafel@gar-bo.se eller ring oss på 010-221 88 00.

Gör avdrag för din dolda-fel-försäkring

Försäkringen är avdragsgill vilket innebär att du kan ta upp den som försäljningskostnad när du deklarerar. Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida.

Undantag och begränsningar

Försäkringen gäller med vissa undantag och begränsningar som du kan läsa mer om i för- och efterköpsinformation och försäkringsvillkor. 

Det är viktigt att du läser igenom informationsmaterialet innan du gör din beställning.

Har du frågor?

Skicka din förfrågan till doldafel@gar-bo.se eller ring oss på 010-221 88 00.

Produktfaktablad (IPID)

Här hittar du produktfaktablad för GarBo Dolda fel. 

För hussäljare

För husköpare 

För- och efterköpsinformation

Här hittar du för- och efterköps-information för GarBo Dolda fel. Vi rekommenderar att du läser och sparar denna information.

För hussäljare

För husköpare

Villkor

Här hittar du villkoren för GarBo Dolda fel. 

För hussäljare

För husköpare

Anmäl skada

Har du råkat ut för en skada? Fyll i din anmälan nedan. Tänk på att ha ditt försäkringsnummer till hands när du påbörjar ärendet.  

Anmäl skada – Dolda fel