Hoppa till innehåll

Dolda fel-försäkring för tryggare husaffär

När du har sålt ditt hus vill du gå vidare med lätta steg, fokusera på din nya bostad och slippa oroa dig för oönskade samtal från köparen. Den som säljer sin villa eller sitt fritidshus är ansvarig för dolda fel i fastigheten i hela tio år.
Med GarBos dolda fel-försäkring kan köparen vända sig direkt till oss på GarBo med sina anspråk. Vi utreder ärendet och vem som bär ansvaret för skadan samt betalar ut eventuell ersättning. En trygghet för både köpare och säljare.

Vilken dolda fel-försäkring passar dig?

Vår dolda fel-försäkring heter GarBo Dolda fel och finns i varianterna Plus, Standard och Enkel. Du kan även köpa till överlåtelsebesiktning och energideklaration.

GarBo Dolda fel Plus

Vår mest omfattande dolda fel-försäkring GarBo Dolda fel Plus med valbart försäkringsbelopp på 1 miljon, 1,5 miljon eller 2 miljoner kronor. För att teckna försäkringen ska en Överlåtelsebesiktning Plus eller motsvarande vara utförd av ett besiktningsföretag som godkänts av GarBo.

GarBo Dolda fel Standard

Vår dolda fel-försäkring GarBo Dolda fel Standard med valbart försäkringsbelopp på 1 miljon, 1,5 miljon eller 2 miljoner kronor. För att teckna försäkringen ska en Överlåtelsebesiktning Standard eller motsvarande vara utförd.

GarBo Dolda fel Enkel

En dolda fel-försäkring utan krav på besiktning och med försäkringsbelopp på 1 miljon kronor.

Beställning

Beställ din dolda fel-försäkring i god tid innan du säljer ditt hus genom att mejla till doldafel@gar-bo.se eller genom att ringa oss på 010-221 88 00.

Vår dolda fel-försäkring omfattar bland annat

  • Dolda fel i tio år. Med dolda fel avses fel i byggnad som inte gick att upptäcka vid tidpunkten för husaffären och som köparen inte hade kunnat förvänta sig utifrån husets ålder, skick, byggnadssätt, pris eller andra omständigheter.
  • Merkostnader för till exempel kost, logi och resor som köparen drabbas av i samband med ersättningsbar skada.
  • Ansvarsskydd, inklusive kostnader för utredning och juridisk hjälp, för säljaren om köparen riktar anspråk direkt mot säljaren.

GarBo Dolda fel Plus omfattar dessutom

  • Besiktningsmannens missar.
  • Skada på besiktigad riskkonstruktion som vid besiktningen inte uppvisade förhöjda fuktvärden eller andra tecken på fel/skada. Ersättning lämnas endast då felet orsakat en följdskada och då för både fel och följdskada.

Försäkringen gäller inte

Försäkringen gäller med vissa undantag och begränsningar som du kan läsa mer om i förköpsinformation och försäkringsvillkor. Försäkringen täcker bland annat inte:

  • Fel, skada eller annan anmärkning som antecknats i besiktningsutlåtandet.
  • Fel, brist eller följdskada som säljaren avsiktligt har undanhållit eller gett felaktig eller missvisande uppgift om.
  • Kostnader för fördyrande eller förbättrande åtgärder, utöver nödvändiga kostnader på grund av förändrade bransch- och byggregler.

Det är viktigt att du läser igenom informationsmaterialet om försäkringen innan du gör din beställning.

Dolda fel-försäkring för hus – hur fungerar det?

Som säljare är du ansvarig för dolda fel i tio år efter att den nya ägaren har flyttat in. GarBo Dolda fel underlättar för dig när du sålt huset.

De flesta dolda fel-försäkringarna på marknaden innebär att säljaren, vid ett dolda fel-krav från köparen, ansvarar för att göra skadeanmälan till försäkringsbolaget. När du säljer med GarBo Dolda fel lämnas försäkringsskyddet över till köparen, vilket innebär att det är köparen som tar kontakt direkt med GarBo om ett fel som kan omfattas av försäkringen upptäcks.

Därefter utreder GarBo ärendet och vem som bär ansvaret för skadan samt betalar ut eventuell ersättning. Det innebär minskad risk för att du som säljare ska drabbas av tråkiga efterspel när du sålt ditt hus.

Om du som köpare upptäcker en skada i ditt nya hus som kan omfattas av din dolda fel-försäkring vänder du dig direkt till oss på GarBo med ditt anspråk.

Ersättning

Du väljer själv högsta ersättningsbelopp för din dolda fel-försäkring; 1 miljon, 1,5 miljon eller 2 miljoner kronor. När du väljer 2 miljoner kronor har du ett av marknadens högsta försäkringsbelopp.

För GarBo dolda fel Enkel är maxbeloppet alltid 1 miljon kronor.

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för att återställa byggnaden.

Ersättningen gäller för ett eller flera fel men kan aldrig uppgå till mer än högsta ersättningsbeloppet för din försäkring, och kan heller aldrig överstiga byggnadens marknadsvärde.

Försäkringen är självriskbefriad, men inga skador under 0,2 prisbasbelopp utreds och ersätts av försäkringen.

Pris

Priset baseras på vald försäkring och ersättningsnivå.

Skicka din förfrågan till doldafel@gar-bo.se eller ring oss på 010-221 88 00 för att få ditt pris.

När du bokar din dolda fel-försäkring direkt hos GarBo betalar du först då huset är sålt och har överlämnats till den nya ägaren.  

Vem kan teckna försäkringen?

GarBos dolda fel-försäkring kan tecknas av fysisk person eller dödsbo som är säljare av villa, kedjehus, radhus eller fritidshus i Sverige.

GarBo erbjuder även dolda fel-försäkring som kan tecknas av husköparen.

Gör avdrag för din dolda fel-försäkring

Vår dolda fel-försäkring är avdragsgill. Det betyder att du som säljare kan ta upp den som försäljningskostnad när du deklarerar. Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida.

Viktigt att tänka på

Säljare

Inför försäljningen har du som säljare en upplysningsskyldighet som innebär att du ska informera köparen om allt du vet om husets skick. Det kan till exempel handla om kända fel och brister, eller annat som köparen bör få kännedom om.

Köpare

Som köpare av en villa eller ett fritidshus har du en långtgående undersökningsplikt. Även om det gjorts en besiktning har du som köpare undersökningsplikt gällande de delar av fastigheten som inte omfattas av besiktningen.