Hoppa till innehåll

Tryggare husaffär med en överlåtelsebesiktning

Vid en överlåtelsebesiktning gör särskilt utvalda besiktningsmän en noggrann och professionell genomgång av husets skick så att både köpare och säljare får koll på fastighetens status. Som säljare kan du hinna åtgärda eventuella fel innan försäljningen och som köpare kan du vara trygg i att veta vad du betalar för.

Det känns bättre i magen för båda parter, och det minskar risken för framtida tvister.

Det finns två olika varianter av överlåtelsebesiktning. När du gör en bokning väljer du vilken typ av överlåtelsebesiktning du vill ha. Du kan också välja till energideklaration till ett förmånligt paketpris.

Överlåtelsebesiktning Plus

 • Grundlig utvändig och invändig okulär besiktning av huset (alltså vad besiktningsmannen kan se vid en ytlig inspektion)
 • Granskning av alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor, tak och fasader
 • Fuktmätning för att kunna upptäcka eventuella fukt- och mögelskador
 • Okulär besiktning av markförhållanden intill huset
 • Kontroll av husets eventuella riskkonstruktioner (vid behov)

Överlåtelsebesiktning Standard

 • Grundlig utvändig och invändig okulär besiktning av huset (alltså vad besiktningsmannen kan se vid en ytlig inspektion)
 • Granskning av alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor, tak och fasader
 • Okulär besiktning av markförhållanden intill huset

Våra besiktningsmän

När du bokar en överlåtelsebesiktning får du en noggrann och opartisk expert med dokumenterad erfarenhet av byggnadsteknik och god kännedom om vilka fel som kan uppstå i ett hus. Vi handplockar våra besiktningsmän och kan därför lova att din personliga besiktningsman är både proffsig och serviceinriktad.

Överlåtelsebesiktning – hur går det till?

Vid en överlåtelsebesiktning av ett hus brukar besiktningsmannen börja med att gå igenom besiktningsförutsättningarna. Husägaren får svara på frågor kring huset och dess historik – om det funnits tidigare problem och hur ägaren har uppfattat huset.

Tillsammans tittar ni på de handlingar som finns. Det kan vara ritningar, teknisk beskrivning, dokumentation på genomförda renoveringar och våtrumsintyg eller andra handlingar.

Sedan påbörjas en utvändig besiktning. Här går besiktningsmannen igenom utsidan av huset och tittar på fasader, yttertak, hängande stuprör, fönster och gör en bedömning av husets utvändiga skick.

Din överlåtelsebesiktning fortsätter sedan inuti huset med en granskning rum för rum. Här tittar besiktningsmannen till exempel efter avvikelser, lyser med ficklampa och tittar efter fuktfläckar, missfärgningar och lutande golv.

Finns det vind så undersöks den också. Här kollar besiktningsmannen särskilt efter takläckage, undersöker eventuell mögeltillväxt och kontrollerar i vissa fall vindskonstruktionen.

När får jag reda på resultatet av min överlåtelsebesiktning?

När överlåtelsebesiktningen av huset är klar sammanfattar besiktningsmannen sin genomgång i ett besiktningsutlåtande, även kallat besiktningsprotokoll. Det skriftliga utlåtandet skickas sedan ut till dig inom fem dagar.

Överlåtelsebesiktning med konstruktionsingrepp

Vid Överlåtelsebesiktning Plus och görs ett så kallat konstruktionsingrepp om huset har en riskkonstruktion. En riskkonstruktion är en särskild skadedrabbad konstruktion och kan till exempel vara:

 • Uteluftsventilerad krypgrund
 • Yttertak med äldre takbeläggningar
 • Enstegstätade putsfasader
 • Uppbyggda/flytande golv
 • Påbyggda väggar i källare/souterräng
 • Äldre betongplatta på mark utan underliggande isolering
 • Underbyggda balkonger/terrasser
 • Parallellisolerade yttertak
 • Våtrum med äldre yt/tätskikt
 • Vindar i äldre hus utan ångspärr
 • Hus med självdragsventilation

Ett konstruktionsingrepp innebär att besiktningsmannen gör ett borrhål i antingen vägg- eller golvkonstruktion för att kunna utföra fuktmätningar inuti konstruktionen.

Ingrepp i vägg kräver ett borrhål som är 75 mm i diameter och ingrepp i golv ett borrhål som är ca 130 mm.

Detta görs för att besiktningsmannen ska kunna upptäcka eventuella fel som inte kan hittas vid en okulär besiktning.

Hur lång tid tar en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning kan variera i tid beroende på hur stort huset är, hur konstruktionen ser ut och hur mycket information som ska ses över.

Ett genomsnittshus tar upp till 3-4 timmar att gå igenom.

Vilka ska medverka vid en besiktning?

Om du ska sälja hus och gör en besiktning är det oftast bara du som husägare och besiktningsmannen som behöver vara på plats. Har du som köpare beställt en överlåtelsebesiktning ska både du som köpare, besiktningsmannen och husägaren närvarande vid besiktningstillfället.

Sälja hus med överlåtelsebesiktning

För att du ska kunna lämna ifrån dig en så omfattande dokumentation som möjligt om huset och dess nuvarande status kan du som ska sälja hus låta genomföra en besiktning där en noggrann granskning utförs. Fördelarna är att du blir medveten om husets brister och kan välja att åtgärda dem, eller att sälja huset som det är. Genom att sälja hus med besiktning och informera om husets skick har du minimerat risken till framtida konflikter och tvister med den nya ägaren.

Du kan även försäkra dig mot dolda fel genom att teckna försäkringen GarBo Dolda fel. 

Viktigt att tänka på

Som säljare

Se till att ha alla handlingar framme när besiktningsmannen kommer. Har du en huspärm brukar det mesta finnas i den.

Som husägare är du också skyldig att tillhandahålla stegar och hjälpmedel som underlättar besiktningen. Det är viktigt att du gör det möjligt för besiktningsmannen att få tillgång till alla besiktningsbara utrymmen.

Tänk på att informera om allt du känner till om huset under genomgången innan besiktningen startar.

Som köpare

Efter att besiktningen är gjord kan det vara klokt att boka en köpargenomgång med besiktningsmannen. Då kan ni sitta ned tillsammans och prata om eventuella fel och brister i huset som framkommit genom besiktningen och hur dessa kan åtgärdas. Besiktningsmannen kan efter den noggranna granskningen av huset också ge dig rådgivning om framtida underhåll av ditt nya hus.

Genomgången tar 1-2 timmar och är ett bra sätt för dig som blivande husägare att sätta dig in i huset och få en uppfattning om huset och hur det ska skötas.

Vill du boka en köpargenomgång med en besiktningsman från GarBo? Kontakta oss på doldafel@gar-bo.se