Hoppa till innehåll
Vad kostar det?

Slutbesiktning

Fyll i uppgifterna om ditt husbygge och få
reda på vad din slutbesiktning kostar.

Slutbesiktning med byggteknisk expert

När det är dags för slutbesiktning är det inte långt kvar. Det sista du gör innan det är dags att köra flyttlasset är en besiktning av ditt hus för att se till att det är helt färdigt att bo i. Under en slutbesiktning undersöker en certifierad och opartisk besiktningsman om de som byggt huset har gjort arbetet på ett korrekt sätt och att du fått det som står i kontraktet.

Våra besiktningsmän – opartiska granskare

En besiktningsman är oftast en byggnadsingenjör eller motsvarande med byggnadsteknisk bakgrund som har goda kunskaper om entreprenadjuridik och teknik i olika typer av husbyggen. Besiktningsmannens roll är att vara en opartisk granskare som undersöker att arbetet är fackmässigt gjort.

När du bokar en slutbesiktning hos GarBo får du en noggrann och opartisk expert med dokumenterad erfarenhet av byggnadsteknik och god kännedom om vilka fel som kan uppstå i ett nytt hus. Vi handplockar våra besiktningsmän och kan därför lova att din personliga besiktningsman är både proffsig och serviceinriktad.

Besiktningsmannaboken är en handbok med riktlinjer kring besiktningar av småhus som GarBo har tagit fram tillsammans med branschen. Där kan du läsa mer om besiktning.

Så går en slutbesiktning till

När det är dags för din slutbesiktning träffas du, din besiktningsman och den som bygger vid huset som ska besiktas på den dag och tid ni har gjort upp på förhand. Besiktningsmannen berättar vad en slutbesiktning är och hur själva besiktningen kommer att gå till.

Det är nu du ska ställa alla dina frågor. Inga frågor är för dumma! Ta chansen att lära dig så mycket som möjligt om ditt nya hus.

Besiktningen börjar med att ni går igenom rum för rum på bottenvåningen och sedan på övervåningen om det finns en sådan. Finns en vind undersöks den också. Sedan är det dags för utvändig besiktning.

Besiktningsmannen ser över alla ytor, fasader, anslutningar, yttertak och fönster och kollar så att allt ser korrekt ut.

När ni är tillbaks inne i huset gör besiktningsmannen en helhetsbedömning av själva byggnaden och om den är godkänd eller inte. Ni går tillsammans igenom vad besiktningsmannen har hittat, vad som är fel, om det saknas något intyg eller liknande så att alla inblandade parter har koll på läget.

Besiktningsmannen skriver sedan ett besiktningsutlåtande. Här anges vilket belopp du som beställare har rätt att hålla inne med tills felen är avhjälpta. Detta belopp ska du betala först när din byggare (entreprenören) har fixat de påpekade felen.

När får jag resultatet av slutbesiktningen?

Besiktningsmannen skriver besiktningsutlåtandet direkt efter slutförd besiktning och skickar besiktningsutlåtandet till dig inom några dagar per mejl eller post.

Efter slutbesiktningen

När ditt hus blir godkänt i slutbesiktningen så lämnas ansvaret för huset över till dig och reklamationstiden börjar. Reklamationstiden pågår i två år efter slutbesiktningen och innebär att du under denna tid har möjlighet att reklamera fel som inträffat efter att du har flyttat in. Strax innan den avslutas rekommenderar vi att du gör en tvåårsbesiktning för att dokumentera och bedöma eventuella fel som uppkommit under första perioden i huset. Besiktningsutlåtandet är ett stöd för dig i din kontakt med byggaren (entreprenören) för att få felen avhjälpta och fungerar också som ett kvalitetsbevis över ditt nybyggda.

Läs mer om Tvåårsbesiktning

Du ska också se till att du har rätt försäkringar som behövs för huset.

Har du genomfört ditt slutsamråd med kontrollansvarig och kommunen och fått ditt slutbesked får du flytta in i ditt nya hem.

Vem ska vara med under slutbesiktningen?

Under slutbesiktningen ska du som har beställt husbygget, besiktningsmannen och en representant från byggföretaget (entreprenören) medverka. Har du flera entreprenörer ska en representant från varje företag finnas på plats.

Besiktningsmannen kallar berörda parter till besiktningstillfället.

Vill någon av parterna ha ytterligare personer med är det upp till dem att kalla dessa till besiktningstillfället. Det är vanligt att även kontrollansvarig är med.

Hur lång tid tar en slutbesiktning?

Tiden för slutbesiktning varierar från hus till hus, men en besiktning av ett standardhus tar cirka en och en halv till två och en halv timme.

Så förbereder du dig inför en slutbesiktning

Inför besiktningstillfället kan det vara bra att anteckna alla dina frågor och funderingar eftersom det är mycket som händer under själva besiktningen och ibland svårt att komma ihåg allt man undrar över.

Det är bra om du som husägare går med besiktningsmannen under rundan och tar alla frågor vid respektive utrymme som besiktas.

Vad händer om min slutbesiktning inte blir godkänd?

Blir det en icke-godkänd slutbesiktning så meddelar besiktningsmannen detta på plats och förklarar vad anledningen är. Det kan till exempel vara att huset inte är tillräckligt klart för att besiktas eller att det förekommer så många fel att du som ska flytta in inte kan börja bo i huset som det är tänkt eftersom det krävs att fel åtgärdas på så många områden i huset.

Det kan också bero på saker som att vattnet inte är inkopplat eller att elen inte fungerar som det är tänkt.

Om slutbesiktningen inte blir godkänd vänder du dig till den som byggt ditt hus (entreprenören) för att höra hur lång tid det kan ta att avhjälpa felen. När felen är avhjälpta görs en ny slutbesiktning och först när den blir godkänd kan du flytta in i huset, förutsatt att du fått ditt slutbesked.

Kompletterande besiktning

Om det är vissa ytor som besiktningsmannen inte kommer åt under besiktningen går det att göra en kompletterande slutbesiktning. Det kan till exempel vara att yttertaket är snötäckt eller att en carport eller ett garage inte är helt färdigställt, men att huset i sig ändå är inflyttningsklart. Då kan man göra ett undantag för att senare kalla till en kompletterande besiktning för de delar som är undantagna.