Om Gar-Bo

Gar-Bo är Nordens ledande leverantör av byggrelaterade försäkringar och tjänster. Sedan över 30 år erbjuder vi bygg- och fastighetsbranschen försäkringar, besiktningar och specialisttjänster som tillsammans bidrar till ökad kunskap, en tryggare byggprocess och minskad ekonomisk risk.

Genom våra försäkringar och tjänster ger vi kunskap, goda råd och trygghet till människor som ska förverkliga sina husdrömmar. Vi erbjuder också försäkringslösningar, tjänster och utbildningar anpassade för småhusföretag, byggentreprenörer och nybildade bostadsrättsföreningar.

Gar-Bo grundades av småhusbranschen 1989 och är sedan 2009 ett helt fristående bolag med huvudkontor i Stockholm. Vi är ett 40-tal anställda på huvudkontoret, men verkar i hela landet genom certifierade underkonsulter och byggtekniska experter.

Affärsidé

Gar-Bo är en fristående, oberoende expert på bostadsbyggande. Vi erbjuder försäkringar, rådgivning, granskning och besiktning i syfte att trygga byggprocessen och boendet för konsumenten och skapa mervärde för våra företagskunder.

Kärnvärden

Engagemang, tydlighet, kundfokus och förtroende är de fyra ord som genomsyrar Gar-Bos verksamhet. Vi brinner för att förmedla kunskap och att på ett professionellt och konkret sätt hjälpa våra kunder till en säker byggprocess och ett tryggt hem. Vi tror på tanken om långsiktighet som ett viktigt verktyg för att bygga både goda relationer och stabila hus.

Vision

Vi drömmer om ett samhälle där allt är skapat för att hålla, utan kompromisser. Där omsorg och noggrannhet genomsyrar varje stad, varje byggnad, varje bostad. Där alla vågar starta projekt och förverkliga drömmar. Ett samhälle där alla ska kunna bygga, bo och leva tryggt. Både nu och i framtiden.

Kort historik

Med gedigen kunskap och mer än 30 år i branschen är Gar-Bo en trygg partner för både privatpersoner och företag. Vi hjälper våra kunder att göra rätt saker på rätt sätt.

Gar-Bo grundades av småhusbranschen 1989, men är sedan 2009 ett helt fristående bolag med huvudkontor på Södermalm i Stockholm.

Våra tjänster, försäkringar och erbjudanden utvecklas med våra kunders behov.

Några milstolpar i bolagets utveckling

Här är några milstolpar i bolagets utveckling: