Fortsatt teknisk utredning efter besiktningen

Om det under besiktningen visar sig att en detalj i huset bör kontrolleras mer noggrant rekommenderas en fortsatt teknisk utredning. En besiktningsman tittar då närmare på avvikelsen och hur den bör hanteras.

För att boka en fortsatt teknisk utredning mejla doldafel@gar-bo.se

Vad är en fortsatt teknisk utredning?

Ibland upptäcker besiktningsmannen avvikelser när huset besiktas. Det kan till exempel vara en konstig lukt, ett takläckage, en fuktskada eller en mögelskada. Då kan det finnas anledning att göra en mer djupgående undersökning, det som i besiktningsutlåtandet eller besiktningsprotokollet kallas en ”fortsatt teknisk utredning”.

Syftet med utredningen är att ta reda på mer om hur avvikelsen ser ut och varför den har uppkommit.

Så går en fortsatt teknisk utredning till

En fortsatt teknisk utredning fastställer skadeorsaken. Experter går på djupet med problemet och gör de mätningar och kontroller som krävs för att få reda på orsaken till skadan och dess omfattning. I utredningen görs också ett utlåtande om hur det på bästa sätt går att komma till rätta med problemet. Du får sedan ett åtgärdsförslag med en rekommendation kring vad som behöver göras.

Det är bra att känna till att den här typen av skadeutredningar kan kräva ingrepp i husets konstruktion. Det kan handla om borrhål i väggar och golv.

Detta kan förekomma i en fortsatt teknisk utredning

En fortsatt teknisk utredning ser olika ut beroende på vad det är för skada. Här är några exempel på vanliga saker som görs under en utredning:

  • Fuktmätningar
  • Mätning med värmekamera
  • Luktprover som skickas på analys
  • Luftflödeskontroll