Dolda fel-försäkring för fastighetsmäklare

Gar-Bo Dolda fel är en objektsförsäkring som försäkrar fastigheten mot dolda fel i tio år. När dina kunder säljer med Gar-Bo Dolda fel kan köparen, i stället för att rikta anspråk mot säljaren om ett fel skulle upptäckas, vända sig till oss på Gar-Bo med sitt skadeanspråk. Gar-Bo Dolda fel innebär därför en trygghet för både köpare och säljare.

Valmöjligheter för kunden

Gar-Bo Dolda fel finns i varianterna Plus, Standard och Enkel. Det går även att köpa köpa till överlåtelsebesiktning och energideklaration till försäkringen.

Gar-Bo Dolda fel Plus

Vår mest omfattande dolda fel-försäkring Gar-Bo Dolda fel Plus med valbart försäkringsbelopp på 1 miljon, 1,5 miljon eller 2 miljoner kronor. För att teckna försäkringen ska en Överlåtelsebesiktning Plus eller motsvarande vara utförd av ett besiktningsföretag som godkänts av Gar-Bo.

Gar-Bo Dolda fel Standard

Vår dolda fel-försäkring Gar-Bo Dolda fel Standard med valbart försäkringsbelopp på 1 miljon, 1,5 miljon eller 2 miljoner kronor. För att teckna försäkringen ska en Överlåtelsebesiktning Standard eller motsvarande vara utförd.

Gar-Bo Dolda fel Enkel

En dolda fel-försäkring utan krav på besiktning och med försäkringsbelopp på 1 miljon kronor.

Vår dolda fel-försäkring omfattar bland annat

  • Dolda fel i tio år. Med dolda fel avses fel i byggnad som inte gick att upptäcka vid tidpunkten för husaffären och som köparen inte hade kunnat förvänta sig utifrån husets ålder, skick, byggnadssätt, pris eller andra omständigheter.
  • Merkostnader för till exempel kost, logi och resor som köparen drabbas av i samband med ersättningsbar skada.
  • Ansvarsskydd, inklusive kostnader för utredning och juridisk hjälp, för säljaren om köparen riktar anspråk direkt mot säljaren.

Gar-Bo Dolda fel Plus omfattar dessutom

  • Besiktningsmannens missar.
  • Skada på riskkonstruktion (dessa fel klassas normalt inte som dolda fel i rättslig mening).

Varför Gar-Bo Dolda fel?

Gar-Bo Dolda fel är en objektsförsäkring som innebär att försäkringsskyddet följer med huset, och att köparen kan vända sig direkt till oss på Gar-Bo med sina anspråk. För den som säljer sitt hus med Gar-Bo Dolda fel minskar risken för ovälkomna kostnader och tvister.

Försäkringen är utan självrisk och betalningen sker först när huset är sålt.

Besiktning med byggtekniska experter

I samband med att försäkringen tecknas går det också att boka besiktning med en certifierad besiktningsman från Gar-Bo eller från ett externt besiktningsföretag som Gar-Bo samarbetar med. Du får en noggrann och opartisk expert med dokumenterad erfarenhet av byggnadsteknik och god kännedom om vilka fel som kan uppstå i ett hus. Du kan också boka besiktning separat genom att mejla doldafel@gar-bo.se

Vi är noga med våra besiktningssamarbeten och kan därför lova att din personliga besiktningsman är både proffsig och serviceinriktad.

Priser och mer information

Vill du veta mer om Gar-Bo Dolda fel och vårt erbjudande för fastighetsmäklare? Kontakta Staffan eller Anders så berättar de mer.

 

Staffan Svanér                                               
Telefon: 010-2218854 
E-post: staffan.svaner@gar-bo.se

 

Anders Gistrand                                             
Telefon: 010-2218846 
E-post: anders.gistrand@gar-bo.se