Insatsgaranti – Säkerhet vid upplåtelse av bostadsrätt

För att en bostadsrättsförening ska få tillstånd från Bolagsverket att upplåta bostadsrätter krävs en betryggande säkerhet för återbetalning av insatser och eventuella upplåtelseavgifter till bostadsrättshavarna. Gar-Bos Insatsgaranti-försäkring är en sådan säkerhet som krävs för att få tillstånd av Bolagsverket.

Upplåtelseavtal bostadsrätt

För att få tillstånd av Bolagsverket att upplåta bostadsrättslägenheter krävs att bostadsrättsföreningen har en intygad ekonomisk plan och en betryggande säkerhet för inbetalda insatser och upplåtelseavgifter. Säkerheten ska täcka det sammanlagda beloppet av insatser och upplåtelseavgifter enligt den ekonomiska planen.

Gar-Bos Insatsgarantiförsäkring kan tecknas separat eller i samband att Gar-Bo anlitas för upprättande, eller intygsgivning, av föreningens ekonomiska plan.

Läs mer om ekonomisk plan och intygsgivning

Priser och mer information

Vill du veta mer om vårt erbjudande eller teckna Insatsgarantiförsäkring? Kontakta Staffan Svanér så berättar han mer. 

 

Staffan Svanér                                               
Telefon: 010-2218854 
E-post: staffan.svaner@gar-bo.se