Insatsgaranti – säkerhet för upplåtelseavgift och insats till bostadsrätt

För att du ska få tillåtelse att upplåta bostadsrätt behöver du en säkerhet för återbetalning av insatser och eventuell upplåtelseavgift till de boende. Vår Insatsgarantiförsäkring ger dig det skydd du behöver för att få tillstånd av Bolagsverket.

Upplåtelseavgift och insats bostadsrätt

Insats är det belopp som den som ska bo betalar till din förening i samband med upplåtelsen. Insatsens storlek ska finnas med i den ekonomiska planen. Upplåtelseavgiften är den särskilda avgiften som en förening ibland tar ut vid försäljning av nyproduktion tillsammans med insatsen. För att få ta ut upplåtelseavgift krävs det att föreningens stadgar slår fast detta.

Upplåtelseavtal

Upplåtelseavtal tecknas mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen inför upplåtandet. Avtalet regleras i bostadsrättslagen och ska vara skriftligt.

Insatsgaranti ger dig tillstånd att upplåta bostadsrätt

Om du har en upprättad ekonomisk plan som har intygats behöver du också en insatsgaranti för att din förening ska få tillåtelse att upplåta bostadslägenheter. Garantin ska täcka det sammanlagda beloppet av de insatser och upplåtelseavgifter som står i den ekonomiska planen.

Gar-Bos garanti heter Insatsgarantiförsäkring. Den kan tecknas separat eller i samband med att du upprättar föreningens ekonomiska plan med Gar-Bo eller anlitar våra intygsgivare.

Läs mer om ekonomisk plan och intygsgivning

Priser och mer information

Vill du veta mer om vårt erbjudande eller teckna Insatsgarantiförsäkring? Kontakta oss på 010-221 88 00 eller info@gar-bo.se så berättar vi mer.