Förskottsgaranti för bostadsrättsföreningar

För att få tillstånd från Bolagsverket att ta in förskott i samband med tecknande av förhandsavtal, måste bostadsrättsföreningen ställa en betryggande säkerhet för återbetalning av förhandstecknarnas förskott. Gar-Bos Förskottsgaranti-försäkring är en sådan säkerhet som krävs för att få tillstånd från Bolagsverket.

Förhandsavtal bostadsrätt

För att ta in förskott i samband med tecknande av förhandsavtal, behöver bostadsrättsföreningen tillstånd från Bolagsverket. Bolagsverket kräver, utöver intygad kostnadskalkyl, även en betryggande säkerhet för inbetalda förskott. Säkerheten ska garantera återbetalning av inbetalade förskott i händelse av att förhandstecknare har rätt att häva förhandsavtalet och föreningen inte kan fullgöra sitt åtagande på grund av konkurs.

Gar-Bos Förskottsgarantiförsäkring kan tecknas separat eller i samband med att Gar-Bo anlitas för upprättande, eller intygsgivning, av föreningens kostnadskalkyl.

Priser och mer information

Vill du veta mer om vårt erbjudande eller teckna Förskottsgarantiförsäkring? Kontakta oss på 010-221 88 00 eller info@gar-bo.se så berättar vi mer.