Husbesiktning med byggteknisk expert

När det är dags för husbesiktningen som kallas slutbesiktning är det inte långt kvar. Det sista du gör innan det är dags att köra flyttlasset är en besiktning av ditt hus för att se till att det är helt färdigt att bo i. Under en slutbesiktning undersöker en certifierad och opartisk besiktningsman om de som byggt huset har gjort arbetet på ett korrekt sätt och att du fått det som står i kontraktet.

Våra besiktningsmän – opartiska granskare

En besiktningsman är oftast en byggnadsingenjör eller motsvarande med byggnadsteknisk bakgrund som har goda kunskaper om entreprenadjuridik och teknik i olika typer av husbyggen. Besiktningsmannens roll är att vara en opartisk granskare som undersöker att arbetet är fackmässigt gjort.

När du bokar en slutbesiktning hos Gar-Bo får du en noggrann och opartisk expert med dokumenterad erfarenhet av byggnadsteknik och god kännedom om vilka fel som kan uppstå i ett hus. Vi handplockar våra besiktningsmän och kan därför lova att din personliga besiktningsman är både proffsig och serviceinriktad.

Här kan du läsa mer om Besiktningsmannaboken – en handbok med riktlinjer kring besiktningar av småhus som Gar-Bo har tagit fram tillsammans med branschen.

Så går en husbesiktning till

När det är dags för din husbesiktning träffas du, din besiktningsman och den som bygger vid huset som ska besiktas på den dag och tid ni har gjort upp på förhand. Besiktningsmannen berättar vad en husbesiktning är och hur själva slutbesiktningen kommer att gå till. Ni går också igenom vilka kontrakt som ingår i besiktningsuppdraget och tittar tillsammans på egenkontroller och ritningar.

Det är nu du ska ställa alla dina frågor. Inga frågor är för dumma! Ta chansen att lära dig så mycket som möjligt om ditt nya hus.

Besiktningen börjar med att ni går igenom rum för rum på bottenvåningen och sedan på övervåningen om det finns en sådan. Finns en vind undersöks den också. Sedan är det dags för utvändig besiktning.

Besiktningsmannen ser över alla ytor, fasader, anslutningar, yttertak och fönster och kollar så att allt ser korrekt ut.

När ni är tillbaks inne i huset gör besiktningsmannen en helhetsbedömning av själva byggnaden och om den är godkänd eller inte. Ni går tillsammans igenom vad besiktningsmannen har hittat, vad som är fel, om det saknas något intyg eller liknande så att alla inblandade parter har koll på läget.

Besiktningen avslutas med att besiktningsmannen meddelar vilket belopp du som beställare har rätt att hålla inne med tills felen är åtgärdade. Detta belopp ska du betala först när din byggare har fixat de påpekade felen.

När får jag resultatet av slutbesiktningen?

Besiktningsmannen skriver besiktningsutlåtandet direkt efter slutförd besiktning och skickar besiktningsprotokollet till dig inom några dagar per mejl eller post.

Efter slutbesiktningen

När ditt hus blir godkänt i slutbesiktningen så lämnas ansvaret för huset över till dig och reklamationstiden börjar. Reklamationstiden pågår i två år efter slutbesiktningen. Innan dess rekommenderar vi att du gör en tvåårsbesiktning, så att du kan se till att den som byggt ditt hus (entreprenören) åtgärdar eventuella fel som uppkommit under första perioden i huset.

Du ska också se till att du har rätt försäkringar som behövs för huset.

Har du genomfört ditt slutsamråd med kontrollansvarig och kommunen och fått ditt slutbevis får du flytta in i ditt nya hem.

Vem ska vara med under slutbesiktningen?

Under slutbesiktningen ska du som har beställt husbygget, besiktningsmannen och en representant från byggföretaget (entreprenören) medverka. Har du flera entreprenörer ska en representant från varje företag finnas på plats.

Besiktningsmannen kallar berörda parter till besiktningstillfället.

Vill någon av parterna ha ytterligare personer med är det upp till dem att kalla dessa till besiktningstillfället. Det är vanligt att även kontrollansvarig är med, stäm av med din besiktningsman om vem som kallar kontrollansvarig.

Hur lång tid tar en slutbesiktning?

Tiden för slutbesiktning varierar från hus till hus, men en besiktning av ett standardhus tar cirka två-tre timmar.

Så förbereder du dig inför en slutbesiktning

Inför besiktningstillfället kan det vara bra att skriva ned alla frågor och funderingar på en lapp eftersom det är mycket som händer under själva besiktningen och ibland svårt att komma ihåg allt man undrar över.

Det är bra om du som husägare går med besiktningsmannen under rundan och tar alla frågor vid respektive utrymme som besiktas.

Vad händer om min slutbesiktning inte blir godkänd?

Blir det en icke-godkänd slutbesiktning så meddelar besiktningsmannen detta på plats och förklarar vad anledningen är. Det kan till exempel vara att huset inte är tillräckligt klart för att besiktas eller att det förekommer så många fel att du som ska flytta in inte kan börja bo i huset som det är tänkt eftersom det krävs att fel åtgärdas på så många områden i huset.

Det kan också bero på saker som att vattnet inte är inkopplat eller att elen inte fungerar som det är tänkt.

Om slutbesiktningen inte blir godkänd vänder du dig till den som byggt ditt hus (entreprenören) för att höra hur lång tid det kan ta att åtgärda felen. När felen är åtgärdade görs en ny slutbesiktning och först när den blir godkänd kan du flytta in i huset, förutsatt att du fått ditt slutbevis.

Kompletterande besiktning

Om det är vissa ytor som besiktningsmannen inte kommer åt under besiktningen går det att göra en kompletterande slutbesiktning. Det kan till exempel vara att yttertaket är snötäckt eller att en putsad eller teglad fasad inte är helt färdig, men att huset i sig ändå är inflyttningsklart. Då kan man göra ett undantag för att senare kalla till en kompletterande besiktning för de delar som är undantagna.

Vanliga frågor slutbesiktning

Om du inte är nöjd med en besiktning har du 30 dagar på sig att begära en så kallad överbesiktning. Eftersom vi på Gar-Bo vill veta varför du inte är nöjd ber vi er att också att ta kontakt med oss och berätta vad ni är missnöjd med.

 

En husbesiktning är i talspråk ett samlingsnamn för den typen av besiktningar som görs i hus. Det finns olika typer av husbesiktningar under och efter byggtiden. Det finns också husbesiktningar som görs när en begagnad villa ska lämnas över till en ny ägare. Privatpersoner som bygger hus genomför vanligtvis två typer av husbesiktningar – slutbesiktning inför inflyttning och tvåårsbesiktning vid reklamationstidens slut.

Efter att du har flyttat in har du ytterligare sex månader på dig att reklamera fel i ditt hus enligt Konsumentköplagen. Detta gör du genom att skriva till byggföretaget för att påvisa vad som är fel. Läs mer på Konsumentverkets hemsida.

Om du misstänker att din besiktningsman missköter sig på något sätt under tiden för ert samarbete ska du kontakta Gar-Bos kundtjänst på 010-221 88 00 eller mejla till info@gar-bo.se.