Allt du behöver veta om besiktningar av hus

Besiktningsmannaboken är en branschgemensam handbok som beskriver vad man kan förvänta sig vid en besiktning av nybyggda småhus. Handboken används av beställare, entreprenörer och besiktningsmän.

I boken beskrivs bland annat hur de olika besiktningarna som förekommer i samband med att man bygger ett småhus går till. Boken behandlar också vad fackmässighetsnivån är för olika byggdelar och hur dessa ska besiktas.

Avsikten är att tydlig information ska skapa rätt förväntningar hos alla inblandade parter när det kommer till besiktningar.

Här kan du läsa hela Besiktningsmannaboken