Jag har köpt ett hus som är kopplat till en befintlig försäkring. Vem äger försäkringen?

Nybyggnadsförsäkring, Byggfelsförsäkring och Gar-Bo Dolda fel hör alla till fastigheten och följer med huset vid ett ägarbyte.  Färdigställandeförsäkringen gäller endast för den som står som försäkringshavare på försäkringsbrevet.