Jag har köpt ett hus som är kopplat till en befintlig försäkring. Vem äger försäkringen?

Nybyggnadsförsäkring och Byggfelsförsäkring hör till fastigheten och följer med huset vid ett ägarbyte.  Färdigställandeförsäkringen gäller endast för den som står som försäkringshavare på försäkringsbrevet.