Jag har köpt ett hus som är kopplat till en befintlig försäkring. Vem äger försäkringen?

Nybyggnadsförsäkringen, byggfelsförsäkringen och överlåtelseförsäkringen som ingår i Granskat hus hör alla till fastigheten och följer med huset vid ett ägarbyte.  Färdigställandeförsäkringen gäller endast för den som står som försäkringshavare på försäkringsbrevet.