Hur anmäler jag en skada?

Anmälan gör du direkt på vår hemsida eller via telefon, 010-221 88 00.