Får jag besöka mitt husbygge under tiden det byggs?

Ja, det får du göra. Tänk dock på att det är en byggarbetsplats som lyder under speciella regler. Därför måste du alltid ta kontakt med företaget som bygger ditt hus och stämma av en tid då det passar.