Hoppa till innehåll
Nyhet
27 augusti 2021

Möt Fredrik Wahlberg

Fredrik Wahlberg Press

Hej Fredrik! Du började på Gar-Bo innan sommaren, men vill du berätta lite om din bakgrund?

Jag är född och uppvuxen i Karlstad, men bytte sedan hemorten mot Lund för att plugga till civilingenjör. När jag var färdig med mina studier tog jag steget ut i arbetslivet som managementkonsult, med Köpenhamn som bas. Jag hann testa på en rad olika branscher med huvudsakligt fokus på strategi, affärsutveckling och förändringsledning innan jag kom in i försäkringsbranschen år 2009. Där arbetade jag både som extern rådgivare och i olika linjeroller. Jag kommer senast från Arkwright, som är ett ledande europeiskt konsultbolag inriktat på den finansiella sektorn och var dessförinnan på Trygg Hansa, där jag bl.a. jobbade som affärsområdeschef för Affinity.  

Varför var Gar-Bo ett intressant bolag för dig?

Gar-Bo är ett bolag som är inne i en spännande expansionsfas med en marknadsledande position inom byggbranschen. Här finns goda möjligheter till fortsatt expansion, både genom att bygga vidare på befintliga styrkor och nya utvecklingsområden. Kombinationen av det och att få vara en del av Gar-Bos tillväxtresa gjorde att Gar-Bo som bolag kändes väldigt intressant för mig.

Berätta om din roll på Gar-Bo?

Jag går in i en nyupprättad roll som COO och chef för affärsutveckling. Ett mycket spännande uppdrag, där en viktig del är att skapa förutsättningar och struktur för fortsatt tillväxt, bl.a. genom tydliga marknadsprioriteringar i kombination med en effektiv och ändamålsenlig operativ modell. 

Vad gör dig till en bra COO och affärsutvecklare?

Jag har i grunden en stor portion av personlig nyfikenhet och en lång erfarenhet av att leda förändringsarbete. Till det är jag lösningsorienterad, strukturerad och har en förmåga att arbeta affärsnära med fokus på kundnytta. Min erfarenhet av att både driva affär och att vara på säljsidan, är en tillgång för att tydligare se affärsnyttan i det vi gör och sätta fokus på värdeskapande aktiviteter.

Vad hoppas du kunna bidra med hos Gar-Bo?

Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet och möjliggöra fortsatt tillväxt, genom att skapa förutsättningar, samt fånga upp och realisera nya affärsmöjligheter. 

Vad gör du när du inte jobbar?

Då jag har tre små barn är den egna tiden relativt begränsad, men jag har ett stort idrottsintresse. Det försöker jag underhålla genom att bland annat spela golf och åka skidor när tillfälle ges. Jag försöker också komma ut på några löprundor under veckorna, som tillsammans med att umgås med familj och vänner ger energi och återhämtning. Något som är otroligt viktigt för att upprätthålla en balans mellan arbete och fritid.

Var finner du inspiration?

För mig är kompetenta och engagerade kollegor en viktig inspirationskälla och med en gemensam målbild kan vi tillsammans skapa mer värde (för kunden). Jag inspireras också mycket av utvecklingen inom teknik, i samhället och branschen, där det externa perspektivet är otroligt viktigt. Genom att ta med det in i organisationen kan vi bli än mer relevanta för kunden.

Tack Fredrik, välkommen till Gar-Bo!