Hoppa till innehåll

12. Skötsel och underhåll av ett nybyggt hus

Skotsel Och Underhall

Är det dags att börja bo i ditt nya hus? Då är det också dags att sköta om huset! Även om du köper det mest underhållsfria hus som finns, behöver du ändå göra ett och annat för att huset ska hålla i längden.

Med ditt hus ska du ha fått skötselanvisningar för både byggnaden och alla olika maskiner och system som följde med huset. Ta dig tid och läs igenom vad som gäller. Det är alltid bra att lära känna det nya huset och de olika systemen för värme, ventilation och vatten/avlopp. Filter, ventiler och golvbrunnar kräver alla regelbunden kontroll och rengöring. Utvändigt behöver hängrännor, takpannor, fönster, dörrar och fasader tillsyn lite då och då. Om du tar hand om ditt hus både förlänger du livslängden och får ett hus som blir trevligare att bo i. Dessutom bevarar du värdet bättre.

Lyssna på Husbyggarpodden om inflyttningen i det nybyggda huset

Byggföretagets ansvar

Byggföretaget (entreprenören) har ett felansvar under två år från slutbesiktningen. Alla fel du upptäcker under den här tiden ska du anmäla till byggföretaget. Är felet allvarligt, måste entreprenören rätta till det genast – annars åtgärdar man alla fel efter tvåårsbesiktningen.

I vissa fall har entreprenören ansvar för väsentliga fel även efter tvåårsfristen, men under den här tiden har du ett större ansvar för det som inträffar.

Läs mer om tvåårsbesiktning

Kompletterande arbete

Ofta återstår en del arbete, särskilt på utsidan på huset och tomten. Det kan till exempel gälla belysning, markiser och lutningen på tomten.

Utebelysning

Var noggrann när du fäster utebelysning, adressiffror och annat som inte väger så mycket. Täta alla hål, så att det inte kommer in fukt in i fasaden.

För markiser och annat som väger tungt, måste du se till att fasaden tål belastningen. En terrassmarkis belastar fästpunkterna tungt – därför måste du kanske förstärka fasaden på något sätt.

Finplanering

Finplaneringen av tomten är ett stort jobb. Det måste vara ett ordentligt avstånd från marken upp till fasaden – 20 centimeter rekommenderas som ett minimimått. Ska du göra en uteplats i ungefär samma nivå som husets invändiga golv, måste du se till att du inte leder in vatten i väggkonstruktionen.

Viktigast är annars att se till att marken lutar från huset. På de första tre metrarna ut från huset bör marken luta minst 10 centimeter, för att du ska vara säker på att hålla fukten från huset.

Har du en tomt som är högre än huset måste du göra extra markavskärningar och dräneringar.

Om du bygger uterum, vinterträdgård eller andra större kompletteringar, ska du vara extra noga med anslutningarna mot huset. Låt en fackman göra plåtarbetena, så kan du vara säker på att tätningen fungerar bra.

Första tiden i nya huset

Nu är det bara du och din familj som kan ha koll på vad som händer. Gå igenom tillsammans var man stänger av vattnet och elen om något skulle hända som kräver total avstängning. Håll ögonen öppna efter små läckage som inte upptäckts under byggtiden och som kan orsaka skador.

Leta energitjuvar

Ta kontroll över driftkostnaderna genom att mäta förbrukningen av vatten, värme och el varje månad. Ett nytt hus kräver alltid extra energi för att torka ut och bygga upp värmemagasin i konstruktionerna – ofta blir förbrukningen lägre efter en tid.

Stora energitjuvar är några extra graders inomhustemperatur och förbrukningen av varmvatten.

Läs skötselanvisningar

Läs igenom skötselanvisningarna för alla viktiga funktioner och material i huset. Se till att du snabbt vet vad du behöver bevaka extra noga, till exempel hur du justerar värmen och ventilationen.

Håll koll på fukten

Materialen i ett nytt hus innehåller alltid mer fukt än vad de gör efter några år. Det betyder att det kommer att bli sprickor i ytmaterialen, när golv, väggar och tak rör sig i förhållande till varandra.

Du kan räkna med att ett trähus får flera sprickor på några millimeter under den första vintern.

Se till att det finns luft utmed väggarna, om du vill ha en effektiv och bra uttorkning av hela huset. Möblera luftigt och stapla inte flyttkartonger utefter ytterväggarna.

Sätta upp saker på väggarna

Var försiktig när du sätter upp saker på väggarna. Utgå från vilket material väggen har, och välj fästanordningar efter det. Då håller uppsättningen i regel längre. I rum med kakel och klinker är det bra att använda olika limprodukter när du ska montera. Då slipper du borra hål i tätskiktet som finns bakom kakelplattorna.

Underhåll

När du flyttar in i ditt nya hus så har byggnadsarbetet just avslutats. Det innebär att du genast måste ta itu med visst underhåll. Annat kan du göra lite längre fram, men vänta inte för länge.

Planera in när du ska göra vad, så minskar risken att du glömmer något.

Från första dagen

 • Rensa golvbrunnar, vattenlås och ventilation omedelbart.
 • Rengör filter i ventilationen, köksfläkten, kökskåpan, tvättmaskinen och torktumlaren ungefär en gång i kvartalet. Vissa anläggningar har inbyggda signaler för när filter ska rengöras.
 • Kolla vindar och krypgrunder en gång i halvåret. Ibland finns det avfuktare som kontrollerar funktionen, så att det inte uppstår påväxt på kalla ytor vid vissa väderleksförhållanden. Om det uppstår påväxt, ska du genast behandla med antimögelmedel. Installera något hjälpmedel (t.ex. en trygghetsvakt) om du vill att det fungerar på lång sikt.
 • Led bort regnvatten från huset, genom att hålla rent i hängrännor och stuprör. Det finns nästan alltid någon sil i hängrännan eller stupröret, där det fastnar löv, barr och sand från takpannorna. Särskilt vår och höst behöver du rengöra regnvattensystemet ofta, för att de ska fungera bra.
 • Titta till takpannorna på yttertaket efter varje vinter. Någon enstaka takpanna kan frysa sönder och andra kan flytta sig på grund av stark vind, snö eller is. Pannor runt skorstenar, ventilation och där tak möter vägg är extra känsliga.

Långsiktigt underhåll

 • Justera och smörj dörrar med lås och fönster.
 • Vaxa ytterdörrar enligt skötselanvisningen.
 • Justera luckor och lådor i kök och andra inredningar.
 • Behandla massiva bänkskivor och oljade parkettgolv i intervall enligt skötselanvisningarna.
 • Kontrollera och rengör kondensavloppen från kyl och frys.
 • Kontrollera och läckagesäkra maskiner med fast anslutning till tappvatten.
 • Kontrollera att vatten och värmefördelare inte läcker.
 • Pröva så att säkerhetsventiler öppnar.
 • Håll fasaden ren från alger, klätterväxter och annat som kan skada fasaden.
 • Ta bort alger och mossa från taket.
 • Spola dräneringsledningen för att se att den fungerar.
 • Behandla ofta ytor som är laserade eller oljebehandlade.
 • Behandla ytor som målats med färg som passar till den ursprungliga behandlingstypen och i intervall enligt leverantörens anvisningar.