Hoppa till innehåll

11. Byggets milstolpar: Startbesked och slutbesked

Startbesked 0

Startbesked och slutbesked är de magiska orden varje husbyggare vill höra. Det talar nämligen om att du får grönt ljus att sätta igång ditt drömprojekt, och när det är fritt fram att börja köra flyttlådor. Här förklarar vi mer om vad det innebär.

Startbesked

Startbeskedet är ett formellt beslut som behövs för att du ska få starta bygget. I och med detta blir den så kallade kontrollplanen fastställd av byggnadsnämnden. Kontrollplanen ska följas under hela byggtiden.

Du som är ansvarig för bygget (byggherren) ska se till att gå igenom kontrollplanen och byggföretagets (entreprenörens) egenkontroll tillsammans med en representant från din husleverantör. Ni kommer också överens om hur arbetet ska läggas upp under projektets gång.

Du får ditt startbesked efter det tekniska samrådet. Om du börjar bygga utan att ha fått startbeskedet kan du få betala en byggsanktionsavgift.

Här kan du läsa mer om kontrollplan

Behöver du ett färdigställandeskydd? Läs mer om Färdigställandeförsäkring

Egenkontroller

Under byggtiden ska företaget som bygger (entreprenören) utföra så kallade egenkontroller, en checklista där de kontrollerar att allt som planerats har utförts korrekt så att de kan säkerställa kvaliteten på bygget. Att bedriva egenkontroll innebär att byggföretaget ska ha organisation, rutiner och åtgärder för att visa att de uppfyller kraven i lagar och förordningar.

Egenkontrollen ska fyllas i allt eftersom arbetet fortskrider.

Vi rekommenderar att du redan innan bygget påbörjas jämför din byggares dokument för egenkontroll med kontrollplanen för att se till att alla punkter finns med. Saknas någon punkt från kontrollplanen i egenkontrollen kan du i så fall be din byggare lägga till detta till sin checklista.

 
Människor som gör high-five

Slutsamråd och slutbesked

Efter att samtliga kontroller, provningar och kontroll av byggföretagets (entreprenörens) egenkontroll genomförts samlas parterna för ett slutsamråd med handläggaren från kommunen. Slutsamrådet äger rum när bygget är avslutat, i samband med eller efter slutbesiktningen.

Slutsamrådet bokar vanligtvis du och din kontrollansvariga in tillsammans. Mötet sker på plats i huset och medverkar gör du som är ansvarig för bygget, kontrollansvarig, byggföretaget och kommunens tekniska handläggare.

Vid slutsamrådet lämnas alla handlingar över och kontrollansvarig intygar att huset uppfyller plan- och bygglagen och att utförandet stämmer överens med bygglovet. Du ansöker därmed om att få ett slutbesked, vilket du vanligtvis får på en gång. Då är det äntligen dags att skåla in huset och börja köra kartonger.

Men kom ihåg att du inte får flytta in i ditt hus förrän du har fått ett slutbesked.

Här kan du beställa slutbesiktning

Behöver du en KA? Läs mer om kontrollansvarig

Vad är ett interimistiskt slutbesked?

Om huset inte anses vara färdigt kan du få ett så kallat interimistiskt slutbesked – ett tillfälligt slutbesked. Detta innebär att du får flytta in i huset, men att du behöver komplettera med vissa uppgifter. Det kan till exempel vara radonmätning eller verifiering av energiberäkning. Du som byggherre är ansvarig för att kompletteringarna lämnas in så att du får ett permanent slutbesked.

Du kanske också vill läsa:

Kontrollplan och tekniskt samråd

Bygglovsansökan – så går det till

Vem är byggherre?