Hoppa till innehåll

10. Kontrollplan och tekniskt samråd

Tekniskt Samrad

Med hjälp av handlingarna som är kopplade till ditt byggprojekt tar din kontrollansvarige fram en kontrollplan. Kontrollplanen ska sedan följas under hela byggtiden. Din kontrollplan fastställs vid det tekniska samrådet som äger rum när du har fått ditt bygglov.

Kontrollplan – därför behövs den

En kontrollplan ska visa vilka kontroller som behövs för att säkerställa att ditt byggprojekt uppfyller samhällets krav. Här noteras vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna avser och vem som ska göra dem, samt vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden och antal byggplatsbesök som planeras.  Kontrollplanen innehåller allt från tillgänglighetskrav och krav gällande god ventilation, energianvändning, fuktsäkerhet, tillgänglighet och säkerhet vid brand i ditt blivande hus. Den innehåller också information om själva utförandet och hur det ska bevakas.

Ange vilka som kontrollerar och vad de baserar kontrollen på, till exempel någon punkt i byggreglerna eller någon konstruktions- eller installationsritning. De som utfört de olika arbetsmomenten ska utföra kontrollen. Vilka de är ska framgå i kontrollplanen.

Lyssna på Husbyggarpodden om samrådsmöte och kontrollansvarig

Kontrollplan enligt plan- och byggnadslagen

Kontrollplan enligt plan- och byggnadslagenExempel på mall för kontrollplan från Stockholms stad.

Detta händer under ett tekniskt samråd

När kommunen har gett dig bygglov är det dags för tekniskt samråd. Det är byggnadsnämnden som kallar berörda parter till det samrådet för att diskutera tekniska frågor i samband med bygget.

Den viktigaste frågan är att bedöma innehållet i kontrollplanen. Det är du i egenskap av byggherre som ansvarar för att kontrollerna utförs enligt kontrollplanen. Detta innebär att du måste se till att byggarens (entreprenörens) egenkontroller och de andra punkterna i kontrollplanen görs ordentligt. Din kontrollansvarige hjälper dig med detta, men kom alltid ihåg att det är du som bär ansvaret för att det genomförs.

Behöver du en KA till ditt husprojekt? Läs mer om kontrollansvarig

Vilka medverkar vid tekniskt samråd?

Kontrollansvarig tar med sig sitt förslag på kontrollplan till det tekniska samrådet. Här medverkar du som är ansvarig för bygget (byggherren), en teknisk handläggare från kommunen, din kontrollansvarige och i vissa fall företaget som ska bygga huset (entreprenören).

Vem tar beslut om startbesked?

Det är kommunens handläggare som avgör hur stor kontroll som behövs under byggprojektet. Utöver konstruktionshandlingarna är det viktigt att du har ordnat ett färdigställandeskydd och att energiberäkningen är klar till det tekniska samrådet. Har du inte fixat detta så kommer du att behöva komplettera och då tar det längre tid innan du får börja bygga.

Här kan du läsa mer om startbesked och slutbesked

Behöver du ett färdigställandeskydd? Läs mer och få ett prisförslag på Färdigställandeförsäkring

Hur lång tid tar ett tekniskt samråd?

Ett tekniskt samråd kan ta allt från en halvtimma till två timmar. Du får oftast reda på direkt efter samrådet om du får börja bygga. Du måste dock vänta på det skriftliga startbeskedet för att få sätta igång.

Du kanske också vill läsa:

Vad kostar ett husbygge? Om priser och budget

Bygglovsansökan – så går det till

Vem är byggherre?