Hoppa till innehåll

09. Bygglovsansökan – så går det till att söka bygglov

Bygglovsansokan01 (1)

Innan du får börja bygga ditt hus måste du ansöka om bygglov och avvakta ett startbesked. För att din bygglovsansökan ska få en så snabb hantering som möjligt är det bra att du är förberedd på vilka handlingar som ska in.

Att gå och vänta på ett bygglov som drar ut på tiden när det kliar i byggfingrarna är inte kul. En anledning till att bygglovsprocessen blir lång är att kommunen behöver kompletterande handlingar till din ansökan. Därför är det bästa tipset för dig som har bråttom att ha stenkoll på vad kommunen kräver för att godkänna ditt bygglov så att du har alla viktiga papper klara redan från start.

Lyssna på Husbyggarpodden om bygglov och samrådsmöte

 

När behövs bygglovsansökan?

Bygglov behövs alltid när du bygger ett nytt hus, men ibland även vid utbyggnad och ombyggnad.

Vad ska bygglovsansökan innehålla?

Bygglovsansökan ska skickas till byggnadsnämnden i din kommun. På din kommuns webbplats finns kontaktuppgifter och annan information inför din ansökan. Börja med att prata med en bygglovshandläggare i din kommun. Då får du reda på vad som gäller för just dig och ditt ärende kan hanteras snabbare. Vill du riva en befintlig byggnad på din nya tomt, ansök om rivningslov i samband med bygglovsansökan.

Bygglovsansökan ska innehålla fackmannamässiga ritningar. Det betyder i praktiken att du behöver anlita en arkitekt som hjälper dig med ritningarna. Börja med att beställa en nybyggnadskarta som underlag för bygglovsritningarna.

I bygglovsansökan ska du också ange kontrollansvarig. Den person som du utsett för rollen går i god för att konstruktion och byggprocess är av fullgod standard. En kontrollansvarig måste kunna styrka kunskap, erfarenhet och lämplighet med hjälp av en certifiering från ett ackrediterat kontrollorgan.

Tänk också på att nya byggnader måste vara anpassade för god tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Här kan du läsa mer om kontrollansvarig

Planlösningar

Bygglov – handläggningstid och giltighetstid

Handläggningstiden för ett bygglov får inte vara mer än tio veckor. Tiden räknas från det att alla handlingar som behövs för att kunna fatta ett beslut har kommit in till kommunens byggnadsnämnd.

Ett bygglov är giltigt i fem år, men arbetet måste påbörjas inom två år. Har detta inte skett måste du ansöka om nytt bygglov och betala ny bygglovsavgift. Samma sak kan hända om du inte slutför arbetet inom fem år.

Tekniskt samråd och startbesked

När du fått ditt bygglov kan det hända att du behöver komplettera med olika handlingar innan du kan få ditt startbesked. Vilka handlingar det gäller står i bygglovet. Byggnadsnämnden kallar också ofta till ett så kallat tekniskt samråd. Där går ni igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Vid det tekniska samrådet ska du också visa upp ett bevis om färdigställandeskydd.

Först efter det tekniska samrådet får du ett startbesked och kan påbörja byggnationen.

Här kan du läsa mer om färdigställandeskydd

Bygglov som avviker från detaljplanen

Detaljplanen för ditt område innehåller detaljerade föreskrifter om hur byggnader ska utformas. Om du lämnar in ett bygglov som avviker från detaljplanen kommer avvikelserna att granskas av bygglovshandläggaren och berörda grannar tillfrågas om hur de ser på dina planer.

Avvikelser innebär oftast högre bygglovsavgift och längre handläggningstid. För eventuell kortare handläggningstid kan du be om grannarnas medgivande på förhand och bifoga deras skriftliga medgivande redan med din ursprungliga ansökan.

Byggnation

Kommunen ska göra minst ett byggplatsbesök under tiden som bygget pågår. De kontrollerar då att bygget sker i enlighet med bygglovet och kontrollplanen.

Människor som gör high-five

Slutbesked

När byggarbetet är färdigt håller bygglovsnämnden ofta ett slutsamråd innan den utfärdar ett slutbesked som visar att du uppfyllt alla krav som ställts i bygglovet. Du får inte börja använda huset innan du fått slutbeskedet. Slutbeskedet är en värdehandling och ska sparas till den dag du eventuellt säljer ditt hus. Det vanliga är att du får ditt slutbesked i samband med godkänd slutbesiktning.

Här kan du läsa mer om slutbesiktning

Tips inför din bygglovsansökan

  1. Börja med att prata med din bygglovshandläggare innan du skickar in din bygglovsansökan. Då vet du vad som gäller för just dig och ditt ärende kan hanteras snabbare.
  2. Begär ut en nybyggnadskarta som underlag.
  3. Läs på detaljplanens föreskrifter och vad som gäller för attefallsbyggnader och friggebodar.
  4. Begär eventuellt ut andra bygglov för området under det senaste året. Då kan du se hur andra anpassat sig efter detaljplanen.
  5. Diskutera gärna era planer i förväg med berörda grannar.
  6. Tänk på att arkitekten som ritar bygglovsansökan kan ge många bra tips om husets utformning utifrån detaljplanens och Boverkets regelverk.
  7. Glöm inte att utse en kontrollansvarig – och använd den personens kompetens under projekteringsfasen.
  8. Se till att din bygglovsansökan är så komplett den kan bli. Har du frågor om regelverket, kontakta din bygglovshandläggare i förväg, så undviker du onödiga förseningar.
  9. Påbörja inget arbete innan du fått startbeskedet.

Läs mer

Läs mer om bygglov och bygglovsprocessen på Boverkets hemsida.