Hoppa till innehåll

08. Entreprenadkontrakt – så skriver du enligt ABS 18

Entreprenadkontrakt Abs 18 0

Entreprenadkontrakt är det dags att skriva när du tagit beslut om vem som ska bygga ditt hus. Kontraktet reglerar hur ansvaret fördelas mellan parterna som är inblandade i bygget. I den här texten får du våra bästa tips på hur du som privatperson kan skriva ett bra kontrakt.

Vad är ett entreprenadkontrakt?

Oavsett vilken entreprenadform du väljer ska det finnas ett entreprenadkontrakt. Med entreprenad avses åtagandet att utföra visst arbete på en bestämd plats åt en beställare. Som byggherre är det du som är beställaren och byggföretaget du anlitar är entreprenören som ska fullfölja uppdraget som ni kommer överens om när ni skriver kontrakt.

Standardavtalet Allmänna bestämmelser (ABS 18)

För dig som ska bygga hus finns ett särskilt standardavtal för entreprenadkontrakt. Det är baserat på konsumenttjänstlagen och heter Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader – ABS 18 (tidigare ABS 09). ABS 18 är framtaget av Konsumentverket och byggbranschen för att du som privatperson ska få ett starkare skydd.

I ABS 18 finns förhållningsregler kring vad som ska gälla kring bland annat utförande, platsbesök (när du vill besöka husbygget), dokumentation, betalplan, fel och dröjsmål.

Utöver det som står i ABS 18 gäller alltid konsumenttjänstlagen för dig som bygger hus.

Här hittar du kontraktsmallen för entreprenadkontrakt enligt ABS 18

Vad ska finnas i ett entreprenadkontrakt?

När du ska skriva kontrakt för ditt hus se till att det minst innehåller:

  • Parter
  • Beskrivning av arbetets omfattning
  • Pris
  • Tid för betalning (betalplan)
  • När arbetet ska starta och vara avslutat
  • Vem som är ansvarig för arbetsmiljön
  • Färdigställandeskydd och andra försäkringar
  • Betalningssäkerheter
  • Allt ni kommit överens om parterna emellan

Läs mer om vad som ingår i konsumenttjänstlagen