Hoppa till innehåll

07. Modulhus, kataloghus eller lösvirkeshus? Så väljer du hustyp

Modulhus Eller Kataloghus 01

Det finns olika vägar fram till drömhuset. Vad som bäst passar dig och din familj kan du bara själv avgöra. Mycket beror på vilken budget du har, hur mycket tid du är villig att lägga på husprojektet och i vilken utsträckning du vill kunna styra husets utformning.

Modulhus

Modulhus är egentligen en form av kataloghus som ofta är en komplett, nyckelfärdig lösning. Huset består av färdiga moduler som produceras i leverantörens fabrik och sedan ställs upp på husgrunden. Monteringstiden på plats är mycket kort. Allt som går att göra färdigt i fabrik görs där. Golv, väggar och innertak sitter redan på plats. Till och med el och VVS finns installerad. Möjligheten att påverka husets utformning är begränsad till ett mindre antal tillval.

Fördelar med modulhus

 • Fast pris: Inga överraskningar tillkommer. Glöm dock inte att kontrollera vad det kan bli för kringkostnader.
 • Enkelt: Du behöver inte engagera dig speciellt mycket, utan leverantören sköter hela bygget.

Nackdelar med modulhus

 • Begränsad valfrihet: Antalet möjliga val och tillval är begränsade. Tumregeln är att lågt pris medför sämre valfrihet, medan högre pris ger större utrymme för egna anpassningar.
 • Likformighet: Köper du en nystyckad tomt på ett nytt område blir ofta både tomter och hus likartade i området. Till och med utformningen av tomten och uteplats kan vara bestämd på förhand.

Behöver du en KA till ditt byggprojekt? Läs mer om kontrollansvarig

Lyssna på Husbyggarpodden om att välja hus

Kataloghus

Kataloghus

Med kataloghus menas hus från leverantörer som erbjuder ett antal standardhus av olika storlek och karaktär. Traditionellt valde man ett av dessa från leverantörens katalog. Utifrån varje husmodell går det sedan att göra olika tillval och välja tapeter, golv, köksluckor mm från det sortiment som erbjuds. Kataloghus levereras ofta skalfärdiga, det vill säga de yttre väggarna levereras färdiga från fabrik medan insidan byggs klar på plats. Det finns också kataloghus som byggs av lösvirke.

Kataloghus byggs ofta på totalentreprenad, det vill säga det är husleverantören du skriver kontrakt med och denne anlitar sedan underleverantörer för att utföra arbetet. En del leverantörer erbjuder delad entreprenad vilket ger dig möjlighet att göra delar av arbetet själv eller välja vilka företag du vill anlita för de olika delarna av bygget.

Fördelar med kataloghus

 • Ganska enkelt. Den tid och det engagemang du behöver lägga ned är begränsade.
 • Kostnadskontroll: Du får lättare bra kontroll över vad bygget kommer att kosta. Glöm dock inte alla kringkostnader.
 • Förutsägbart: Det finns ofta visningshus att besöka och flera husleverantörer som har VR-upplevelser av husen så att du lättare kan få en uppfattning om hur ditt nya hus kommer att upplevas.

Nackdelar med kataloghus

 • Kompromisser: Trots att gränsen mot lösvirkeshus är på väg att luckras upp är valfriheten trots allt begränsad eller så medför förändringar höga extrakostnader. Det är högst sannolikt att du kommer att behöva kompromissa med något.
 • Begränsade materialval: Ofta finns bara en utvald leverantör av till exempel kök och vitvaror. Du är begränsad till den leverantörens sortiment.

Här kan du läsa mer om budget och priser under husbygget

Lösvirke (arkitektritat hus)

Arkitektritat hus

Ett lösvirkeshus eller arkitektritat hus är ett hus utformat specifikt för dig och din familj. Du har full frihet att utforma planlösning, välja inredning och material så länge som du håller dig till detaljplanen och gällande byggregler. Huset byggs sedan på plats, bräda för bräda.

Fördelar med arkitektritat

 • Ditt hus blir unikt. Du får det som passar dig och din familj.
 • Du behöver inte kompromissa om husets utformning eller några materialval, utan har inflytande över varje lite detalj.
 • Flexibilitet. Du har möjlighet att ändra dig om du under byggtiden upptäcker att ett rum blir för litet eller om du vill flytta ett fönster.

Nackdelar med arkitektritat

 • Kostnaden. Är du inte beredd att göra delar av arbetet själv eller i alla fall projektleda och samordna bygget blir kostnaderna sannolikt högre än för motsvarande kataloghus.
 • Tidskrävande. Du är själv ansvarig för bygglovsprocessen, samtliga materialval, kontrakt med alla inblandade företag och samordning av leveranser och kontroll av utfört arbete.

Tomten påverkar vilket hus du borde välja. Läs mer om tomtköp

Arkitektritat hus

Tips när du väljer hustyp

 1. Bestäm hur viktigt det är för dig att få bestämma över husets utformning och välj hustyp därefter.
 2. Fundera över hur mycket tid du kan och vill lägga på husprojektet.
 3. Hur beroende är du av att på förhand veta kostnaden för ditt nya hus? Kan du acceptera en viss osäkerhet eller inte?
 4. Jämför vad du får för pengarna hos olika leverantörer. Vad ingår och vad tillkommer? Lägg tid på att ta in priser från olika ställen.
 5. Vill du göra delar av bygget själv? Jämför vad kostnad och arbetsinsats skulle bli för ett kataloghus, respektive lösvirkeshus.
 6. Stressa inte. Lyssna på din magkänsla och var ärlig mot dig själv och din familj både när det gäller vad du vill ha, men också när det gäller egen förmåga.

Här kan du läsa mer om Färdigställandeförsäkring.

Här kan du läsa mer om slutbesiktning.