Hoppa till innehåll

05. Köpa tomt – läge, mark och detaljplan

Kopa Tomt

Innan du kan gå vidare med planerna på att bygga hus behöver du köpa tomt. Här gäller det att hitta rätt plats för ditt nya hem, tomten är svår att påverka i efterhand. Kanske vet du redan i vilket område du vill bo? Som tur är finns det många sätt att få tag på en bra tomt.

Hitta tomter – så får du tag på en tomt att bygga på

Det finns flera olika sätt att hitta en tomt på och inget är egentligen bättre än något annat. Vill du ha en tomt på ett attraktivt område gäller det både att vara aktiv och uppmärksam och att undersöka alla möjligheter.

De vanligaste sätten att hitta en tomt på är:

 • Via mäklare och på annonssajter. Tomter förmedlas ofta på samma sätt som villor och bostadsrätter. Se till att bevaka alla nya annonser som kommer ut. Det gör också att du kan bilda dig en bra uppfattning om prisnivån i olika områden.
 • Via en husleverantör. Husleverantörer köper ofta större områden som de styckar upp i tomter för försäljning. Du köper då både tomten och hus av samma leverantör. Valfriheten när det gäller husets utformning blir mindre, men byggnadsprocessen blir å andra sidan enklare.
 • Via kommunens tomtkö. Varje kommun har sitt eget kösystem, men ofta är kötid den avgörande faktorn. Här kan sedan du välja att köpa ett färdigt hus eller att bygga av lösvirke.
 • Direkt av en privatperson. Det kan till exempel vara någon som styckar av sin tomt eller en bonde som styckar av flera tomter i anslutning till varandra. Även här är valfriheten stor när det gäller vad du sedan bygger.
 • Bebyggd tomt. I det här fallet köper du en befintlig byggnad som du sedan river för att bygga nytt på tomten. Eftersom du betalar även för den befintliga byggnaden är detta oftast ett dyrare alternativ. Du måste dessutom bekosta rivningsarbetet och betala för rivningslov.

Ett attraktivt läge kostar mer

Brygga i en sjö

Det är viktigt att fundera över i vilka områden du kan tänka dig att bo nu och på sikt. Ett hus kan alltid renoveras eller byggas ut, men läget är svårare att göra något åt när familjesituationen förändras. Ett lantligt läge kanske är oproblematiskt för vuxna med körkort och bil, men besvärligare för en familj med barn som behöver komma till och från dagis, skola, träningar och kompisar.

Tomter som ligger nära affärer, dagis, skolor och kommunikationer är alltid mer attraktiva och kostar därmed mer. Samma sak gäller sjötomter eller tomter i områden med högre status.

Lyssna på Husbyggarpodden om att hitta och köpa tomt

En detaljplan styr vad du får bygga

Planritning

När du hittat en tomt i ett område där du kan tänka dig att bo ska du alltid börja med att kolla upp både detaljplanen, som styr vad som får byggs på tomten, och eventuell områdesplan som visar vilken typ av utveckling kommunen har planerat för området. Nya byggnader, bil-, gång- och cykelvägar eller andra anläggningar kan helt förändra omgivningarna – till det bättre eller till det sämre.

I en detaljplan framgår det vilken byggrätt tomten har, det vill säga hur stora och hur många byggnader du får uppföra. Förutom byggrätten får du också bygga både friggebod på 15 m2 och attefallsbyggnader på totalt 25 m2. Attefallsreglerna omfattar även tillbyggnad om 15 m2, vilket betyder att huvudbyggnadens yta kan göras större. Attefallsbyggnader får även placeras på så kallad prickmark, dock inte närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Få ut det allra mesta av din tomt

Flygfoto på landskap

Fundera över olika alternativa placeringar av ditt hus på tomten. Ta gärna hänsyn till de naturliga förutsättningar som finns. Kan du undvika omfattande markarbeten, sprängning och pålning är mycket vunnet. Bevara gärna uppvuxna träd som är svåra att ersätta.

Lista upp vilka funktioner du vill få plats för på tomten och vilka ytor de kräver. På vilken sida finns eftermiddagssolen? Var finns utsikten? Ska det finnas plats för garage eller carport, växthus, odlingslådor, lek och fotbollsspel? Hur stora ska sällskapsytorna vara utomhus?

Placera huset och planera tomten så att du får plats för både det praktiska och det njutningsfulla. Om du har möjlighet, lämna större tomtyta på den sidan av huset där du kommer att spendera den största tiden.

Tips när du ska köpa tomt

 1. Bestäm dig för i vilka områden du kan tänka dig att bo.
 2. Håll regelbunden koll på utbudet av tomter och prisnivån i olika områden via mäklare, annonser, husleverantörer och kommunens tomtkö.
 3. Läs detaljplanen som gäller för den tomt eller område du är intresserad av.
 4. Glöm inte att kolla upp kommunens områdesplan som visar vilken utveckling man planerar för i området.
 5. Kontrollera om tomten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp, el och fibernät eller om dessa kostnader tillkommer.
 6. Fundera igenom redan innan du köper tomten var ett framtida hus ska placeras och gör en bedömning av hur omfattande mark- och anläggingsarbetena skulle bli.
 7. Besök gärna tomten vid olika tidpunkter under dagen så att du ser var det finns sol och skugga på morgon, eftermiddag och kväll.
 8. Bra pris på tomt? Undersök vad som krävs för att tomten ska bli byggklar innan du köper. Markarbete som sprängning och schaktning kan bli väldigt dyrt.

Läs mer om bygglovsansökan

Läs mer om priser och budget för husbygget: Vad kostar det att bygga hus?