Hoppa till innehåll

Program

12:30-13:00 - Registrering och fika
Välkommen till GarBo-dagen 2023!

13:00-13:10 - Moderator hälsar välkommen
Charlotte Signahl, dagens moderator inleder eftermiddagen.

13:10-13:30 - GarBo igår, idag & imorgon
Linnea Moberg, VD på GarBo

13:30- 13:55 - Lansering och produktnyheter
Anders Gistrand, Chef Försäljning & Partner och Johan Nilsson, Chef Affärs- och produktutveckling presenterar GarBos nya produktnyheter.

14:00-14:45 - Olika spår, du som deltagare bestämmer vilken föreläsning du vill delta på.

Val A:  Hållbarhet, digitalisering och nya byggregler – har vi kompetensen som krävs?
Hur ska branschen ska försörja sig med kompetens när stora frågor som hållbarhet, digitalisering och nya byggregler ska besvaras samtidigt?
Mårten Lindström, More10 och Ordförande i GarBos Tekniska råd,
Kristina Gabrielii, Programchef på Smart Built Environment och
Henrik Linderoth, Professor på Tekniska Högskolan i Jönköping samtalar och gräver djupare i frågeställningen.  

Val B: Tjänster och besiktningar med NKI i fokus
I osäkra tider är det extra viktigt att vara en pålitlig och ansvarsfull leverantör för att trygga kunderna och stärka sitt varumärke. Anna Åhman, Tjänsteadministrationsansvarig och Joakim Thulin, Key Account Manager på GarBo berättar om vikten av besiktningar och hur de kan stärka både ert varumärke och ge ett bättre NKI.

Val C: Tryggare Bostadsrätt – Vad innebär lagändringen för nyproduktion?
GarBos bostadsrättsspecialister Maximilian Eldberg och Per Envall redovisar de relevanta lagändringarna för 2023 och 2024 och vad de innebär för er som arbetar med nyproduktion av bostadsrätt.
Vad innebär betänketiden för en tilltänkt förhandstecknare? Vilken information ska vara med i anbudet och vad händer om den är bristfällig? Och vad händer med intygsgivningen från 2024?

14:50-15:15 - Paus med fika

15:20-16:00 - Olika spår, du som deltagare bestämmer vilken föreläsning du vill delta på.

Val A: Hållbart byggande och SlutaRiv! 
GarBos skadereglerare Caroline Ekström och besiktningstekniker Emil Söderlund bjuder på en föreläsning om att hållbart förebygga skador och genomföra resurs- och kostnadseffektiva delreparationer. Genom att ta hänsyn till aktuell skadestatistik och verkliga fall, får du lära dig hur man kan minska miljöpåverkan samtidigt som man sparar både tid och pengar.

Dessutom delar Marcus Lundin, grundare av branschorganisationen SlutaRiv! med sig av sin kunskap om hur vi kan bli mer hållbara genom att arbeta med mätbarhet och göra det möjligt att delreparera i framtiden.

Val B: Gammalt blir nytt – Praktiska återbruksexempel och en inblick i MoreWoods produktion
Få insikter från branschexperterna Anders Boström, Chef Projektgenomförande Stockholm på Vasakronan och Kjell Karlsson, Projektledare och Grundare av Byggstyrning som berättar om projekt där renovering genomförs som en återvinningsentreprenad med fokus på hållbarhet.

Mathilda Tingemar Löwegren, Marknadsansvarig på MoreWood, presenterar en unik träregel tillverkad av återvunnet korslimmat trä. Missa inte chansen att lära dig om en banbrytande metod för att minska koldioxidavtrycket och främja hållbarhet inom byggbranschen!

Val C: Så vann vi årets småhus 2022 – Götenehus Villa Tunhem
Kvalitet, symmetri och tidlöshet kännetecknade vinnaren av Årets småhus 2022. Mathias Ljung, Säljchef Villor och fritidshus och Andréa Nordensäter, Marknadschef på Götenehus AB delar med sig av det arbete som resulterade i utnämningen till Årets småhus 2022.

Val D: Initiativet Bygg i tid – Så jobbar vi för kortare ledtider
Samtidigt som bostadsbyggandet nu minskar kraftigt, leder de långa ledtiderna i detaljplane- och tillståndsprocesser till högre kostnader för att bygga och till färre byggda bostäder. Kommunernas planering för bostadsförsörjning och klimatvänlig stadsutveckling motverkas idag bland annat genom utformningen av regler, som styr avvägningar och effektiv stadsplanering, och oklarheter i arbetssätt och tillämpning. Färre platser blir möjliga att bebygga, vilket leder till att allt fler möts av onödigt höga trösklar.

Initiativet Bygg i Tid är ett branschsamarbete som syftar till att skapa bättre förutsättningar för mer effektiv stads- och tätortsutveckling och bättre förutsättningar för Sveriges utveckling. Nancy Mattsson, ordförande för Initiativet Bygg i Tid redovisar deras arbete och plan framåt.

16:05-16:50 - Programpunkt presenteras inom kort

16:50 Avslutning

17:00 Mingel & prisutdelning
Vi avslutar dagen med mingelbuffé och prisutdelning av våra utmärkelser och initiativ: Årets Initiativ, Årets Branschsamarbete, Årets Nollfelsaktör och Årets småhus 2023.

Har du frågor gällande eventet eller vill anmäla dig? Maila oss på event@gar-bo.se eller kontakta Caroline Huss så berättar hon mer.

Caroline Huss

Caroline Huss

Eventansvarig