Hoppa till innehåll

Entreprenad

Fullgörandeförsäkring, Entreprenad & BRF

Fullgörandeförsäkring – Beställarens säkerhet under entreprenad- och garantitid

När en entreprenör skriver kontrakt med en beställare om att utföra en entreprenad ska entreprenören, enligt de allmänna bestämmelserna (AB/ABT), ställa en säkerhet till förmån för beställaren, för fullgörandet av sitt åtagande både under entreprenadtiden och garantitiden. 

Fullgörandeförsäkring

Adobestock 95775537

Projektförsäkring Entreprenad

I enlighet med byggsektorns standardavtal AB och ABT har entreprenören en försäkringsplikt gentemot beställaren vid utförandet av en entreprenad, såväl under entreprenad- som garantitid. För vissa projekt kan det dock lämpa sig bättre att beställaren tecknar försäkring.

Projektförsäkring

Priser och mer information

Vill du veta mer om våra försäkringar eller få en offert? Kontakta Thomas Hettman eller Staffan Svanér så berättar de mer.