Hoppa till innehåll

Dolda fel-försäkring för fastighetsmäklare

GarBo Dolda fel är en objektsförsäkring som försäkrar fastigheten mot dolda fel i tio år. När dina kunder säljer med GarBo Dolda fel kan köparen, i stället för att rikta anspråk mot säljaren om ett fel skulle upptäckas, vända sig till oss på GarBo med sitt skadeanspråk. GarBo Dolda fel innebär därför en trygghet för både köpare och säljare.

Valmöjligheter för kunden

GarBo Dolda fel finns i varianterna Plus, Standard och Enkel. Det går även att köpa köpa till överlåtelsebesiktning och energideklaration till försäkringen.

GarBo Dolda fel Plus

Vår mest omfattande dolda fel-försäkring GarBo Dolda fel Plus med valbart försäkringsbelopp på 1 miljon, 1,5 miljon eller 2 miljoner kronor. För att teckna försäkringen ska en Överlåtelsebesiktning Plus eller motsvarande vara utförd av ett besiktningsföretag som godkänts av GarBo.

GarBo Dolda fel Standard

Vår dolda fel-försäkring GarBo Dolda fel Standard med valbart försäkringsbelopp på 1 miljon, 1,5 miljon eller 2 miljoner kronor. För att teckna försäkringen ska en Överlåtelsebesiktning Standard eller motsvarande vara utförd.

GarBo Dolda fel Enkel

En dolda fel-försäkring utan krav på besiktning och med försäkringsbelopp på 1 miljon kronor.

Vår dolda fel-försäkring omfattar bland annat

  • Dolda fel i tio år. Med dolda fel avses fel i byggnad som inte gick att upptäcka vid tidpunkten för husaffären och som köparen inte hade kunnat förvänta sig utifrån husets ålder, skick, byggnadssätt, pris eller andra omständigheter.
  • Merkostnader för till exempel kost, logi och resor som köparen drabbas av i samband med ersättningsbar skada.
  • Ansvarsskydd, inklusive kostnader för utredning och juridisk hjälp, för säljaren om köparen riktar anspråk direkt mot säljaren.

GarBo Dolda fel Plus omfattar dessutom

  • Besiktningsmannens missar.
  • Skada på riskkonstruktion (dessa fel klassas normalt inte som dolda fel i rättslig mening).

Varför GarBo Dolda fel?

GarBo Dolda fel är en objektsförsäkring som innebär att försäkringsskyddet följer med huset, och att köparen kan vända sig direkt till oss på GarBo med sina anspråk. För den som säljer sitt hus med GarBo Dolda fel minskar risken för ovälkomna kostnader och tvister.

Försäkringen är utan självrisk och betalningen sker först när huset är sålt.

Besiktning med byggtekniska experter

I samband med att försäkringen tecknas går det också att boka besiktning med en certifierad besiktningsman från GarBo eller från ett externt besiktningsföretag som GarBo samarbetar med. Du får en noggrann och opartisk expert med dokumenterad erfarenhet av byggnadsteknik och god kännedom om vilka fel som kan uppstå i ett hus. Du kan också boka besiktning separat genom att mejla doldafel@gar-bo.se

Vi är noga med våra besiktningssamarbeten och kan därför lova att din personliga besiktningsman är både proffsig och serviceinriktad.

Priser och mer information

Vill du veta mer om GarBo Dolda fel och vårt erbjudande för fastighetsmäklare? Kontakta Staffan eller Anders så berättar de mer.