Se över ditt hus

För att upptäcka eventuella skador i tid är det bra att låta undersöka huset med jämna mellanrum. 

Att regelbundet se över så att husets konstruktioner fungerar som det är tänkt och tidigt åtgärda begynnande problem kan bespara dig mycket besvär i framtiden. Vid en försäljning blir servicebesöken ett intyg på att huset är välskött och omhändertaget.

Vår servicepersonal går igenom ditt hus, noterar eventuella brister och sådant som bör åtgärdas. Besöket tar ungefär tre till fyra timmar.

Vi rekommenderar ett servicebesök minst vartannat år.

Pris   

Servicebesök 4 800 kronor.

 

Beställ Servicebesök