Vi finns här för er

Med anledning av Covid-19 och utvecklingen i samhället följer vi noga händelseutvecklingen. Vi hoppas att du, din familj och alla i din närhet är friska och kan fortsätta vara så i denna utmanande tid.

Vi har såväl ett ansvar som skyldigheter att säkerställa vår personal, våra kunder, leverantörer och samarbetspartners hälsa och säkerhet. Vi följer och upprättar löpande våra riktlinjer kring vårt förhållningssätt kopplat till de beslut som regering och myndigheter fattar.

Gar-Bo har därför per 2020-03-18 vidtagit följande åtgärder:

  • All personal som har möjlighet arbetar hemifrån med daglig kontakt med chef och kollegor.
  • Öppettider – som vanligt, Våra öppettider är måndag–fredag klockan 08:00–16:30 och kundtjänst svarar alltid på frågor under dessa tider.
  • Alla möten såväl externa som interna genomförs digitalt.
  • Event och sammankomster har ställts in tillsvidare för genomförande längre fram.
  • Utförande av tjänster sker enligt plan. Part som inte kan eller vill närvara under utförande av en tjänst erbjuds möjlighet att delta digitalt. 
  • Om part som är kallad till besiktning har symtom som snuva, hosta eller feber ska du omedelbart meddela detta och primärt delta digitalt.
  • Om part önskar boka om besiktning – kontakta vårt kundcenter.

Kontakta oss gärna! Här hittar du kontakt till alla våra medarbetare.  Annars är du varmt välkommen att kontakta oss på info@gar-bo.se 

Låt oss alla behålla det lugn som krävs i denna utmanande tid. Låt oss också följa myndigheternas rekommendationer. Låt oss ha tålamod. Tillsammans kommer vi starkare ur det här. Det är vår stora övertygelse att vi kan skapa ett samhälle där alla ska kunna bygga, bo och leva tryggt. Både nu och i framtiden.

Ta hand om er!

Vi på Gar-Bo