Skadeförebyggande arbete

Vi på Gar-Bo tror på långsiktigt byggande. Det betyder att vi verkar för säkrare byggprocesser och ökad trygghet för dem som ska bo. Vårt tekniska råd har som uppdrag att identifiera framtida problemområden så att vi kan bli bättre att arbeta skadeförebyggande.

Golvbrunnar

Under 2015 släppte Gar-Bo Golvbrunnsrapporten. Rapporten är ett resultat av en djupare undersökningar kring felmonterade golvbrunnar, en av de absolut vanligaste skadeanmälningarna som Gar-Bo får in.

Syftet med projektet var att ta reda på vilka fel som görs vid montering av golvbrunnar i nybyggda småhus och återinföra kunskapen till byggbranschen så att såväl golvbrunnarna som dess anslutningar blir korrekt monterade. Undersökningen som låg till grund till rapporten visade att nästan var tredje golvbrunn var felmonterad.

Gar-Bos och Tekniska rådets mål är att minimera antalet fel och riskerna för kommande skador som uppstår på grund av felaktigt monterade golvbrunnar.

Täta hus

2016 kom rapporten om täta hus. En pådrivande faktor som låg till grund för rapporten var att skador på grund av otätheter i nybyggda hus hade ökat i Gar-Bos skadestatistik. Problemen handlar inte bara om att husens försämrade energiegenskaper och boendekomfort utan också om risken för fuktskador till följd av kondensbildning inuti väggarna.

Syftet med rapporten var att öka medvetenheten om vikten att bygga täta hus och ta reda på vilka riskmoment som finns i nuvarande och kommande byggnationer av bostäder.

 

Rapport om täta hus ›        Golvbrunnsrapporten › 

 

Tekniska rådet

 • My Lundin
  Gar-Bo
 • Mårten Lindström
  More10 AB
 • Ingemar Samuelson
  Fd. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)
 • Jan-Ulric Sjögren
  Stockholm stad
 • Lennarth Åstrand
  Captis AB
 • Peter Wipp
  Gar-Bo
 • Roger Blomqvist
  OP3