Golvbrunnsrapporten: Felmonterad golvbrunn ett vanligt problem

Var tredje golvbrunn är felmonterad. Det visade en undersökningen där vi och våra besiktningsmän kontrollerade drygt 1 000 golvbrunnar i nybyggda hus under 2014. 

Syftet med golvbrunnsprojektet var att ta reda på vilka fel som görs vid montering av golvbrunnar i nybyggda småhus. En felaktigt monterad golvbrunn kan orsaka både skador av teknisk art som till exempel fuktskador eller av ekonomisk art då felet kan bidra till en värdeminskning på fastigheten.

Bekgrunden till golvbrunnsprojektet var att felaktigt monterade golvbrunnar var överrepresenterade bland skadeanmälningarna och i besiktningsanmärkningarna vid slutbesiktning av nybyggda småhus.

Den dokumentation från slutbesiktningar som samlades in på drygt 1000 golvbrunnar granskades av en av våra mest erfarna besiktningsmän. I bedömningen ingick att stämma av utförandet av montaget mot monteringsanvisningar, Besiktningsmannaboken och branschregler.

Resultatet som presenteras i Golvbrunnsrapporten och visar att 31% av de kontrollerade golvbrunnarna var felaktigt monterade.

De fem vanligaste felen

1. 24% Ojämn tillstrykning av fästmassa och/eller brunnsgaller ej bruksundergjutet

2. 6% Fel nivå på golvbrunn

3. 2% Fel på bruynnsmanschett

4. 2% Otillgänglig golvbrunn, vattenlås går ej att lyfta upp

5. 2 % Avlopssrör monterat i golvbrunnens vattenlås

Golvbrunnsrapporten är en del av det skadeförebyggande arbete som Gar-Bo kontinuerligt bedriver. Tillsammans med flera aktörer i branschen verkar vi för att skapa säkrare våtrum.

Här hittar du Golvbrunnsrapporten i sin helhet

Läs mer om slutbesiktning