Hållbarhet och effektivitet i fokus på Gar-Bo-dagen

Hållbarhet och effektivitet i fokus på Gar-Bo-dagen

Hur skapar vi en mer hållbar och effektiv byggprocess? Det var frågan i fokus under Gar-Bos branschdag som arrangerades på Clarion hotell i Stockholm.

Att bygga effektivt är att bygga ekonomiskt, men framförallt att bygga utan fel. Det konstaterade Gar-Bos vd Peter Wipp när moderatorn Per Ankersjö, programledare för Stadspodden, frågade vad han lägger i orden ”effektiva byggprocesser”. Wipp uttryckte sin oro för att kompetensen som finns tillgänglig inte matchar den snabba byggtakten.

Fem vanliga skador

Vd:ns ord följdes upp av praktiska exempel från Gar-Bos skadeavdelning som presenterade de fem vanligaste skadorna som anmäls till försäkringsbolaget, där ytterväggar låg i topp. På listan kommer sedan våtrum på andra plats, grunder på tredje och yttertak på fjärdeplats. Skador på grund av felaktiga installationer är den femte vanligaste anmälan Gar-Bo får in.

Bättre kommunikation = pengar

Urban Månsson, vd på Svensk Byggtjänst, presenterade slutsatser kring hur mycket pengar branschen kan spara på bättre kommunikation. Framförallt i planeringsfasen läggs alldeles för lite tid på bra och rätt kommunikation, vilket kan få svåra och dyra konsekvenser längre fram i projektet.

Genom bättre kommunikation och information kan vi spara 60 miljarder kronor, motsvarande bygget av cirka 240 skolor, har branschorganisationen räknat ut.

Hållbara byggnader och gröna tak

Att det finns ett växande intresse för att ta ställning och arbeta för en bättre byggmiljö bevisar Sweden Green Building Council, vars medlemsantal har skjutit i höjden på senare tid. Allt fler vill miljöcertifiera byggnader och stadsdelar.

Andra sorters gröna byggnader som vi kommer att se mer av i framtiden är de med bevuxna tak. Ylva Edwards verkar för kvalitetssäkring av gröna tak och efterlyser ett bättre samarbete mellan olika parter i arbetsprocessen kring vegetationssystem. Målet är att utveckla en nolltolerans mot läckage och svenska guidelines för gröna tak.

Att hålla andan

Gar-Bo-dagen avslutades med den uppskattade föreläsaren och äventyraren Annelie Pompe, som berättade om sina upplevelser från svindlande höga bergstoppar och djupa mörka vatten. Hennes budskap om hur hjärnan ibland begränsar oss i vad vi människor faktiskt är kapabla att åstadkomma lämnade lyssnaren med en känsla av att saker kanske inte alls är så omöjliga som de först kan verka.

25 aug 2017