Produktägare Företagsförsäkring

Produktägare Företagsförsäkring

Gar-Bo är Sveriges ledande försäkringsbolag inom byggbranschen. Vi erbjuder en rad försäkrings- och garantilösningar som skapar säkrare byggprocesser och tryggare bostäder. Gar-Bo grundades 1989 och har idag ett 40-tal anställda på huvudkontoret i Stockholm. Vår vision är att Alla ska kunna bygga, bo och leva tryggt. Både nu och i framtiden.

Gar-Bo har en tydlig tillväxtagenda för de kommande åren och söker nu, till vår Produkt & Underwritingavdelning, en Produktägare till vår nysatsning på Företagsförsäkring till SME-segmentet.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ha en central roll i arbetet med att utveckla och lansera Gar-Bos Företagsförsäkring. Inledningsvis kommer arbetet främst att ske i projektform, där ditt ansvar i projektet f.a. är att ta fram försäkringserbjudande och försäkringsvillkor, att kravställa IT-lösningar och att i samarbete med aktuarie/analytiker ta fram tariffer och premiesättningsmodell. Efter lansering kommer du att ansvara för förvaltning och kontinuerlig utveckling av Gar-Bos produkterbjudande inom Företagsförsäkring.

I ditt ansvar ingår bl.a. att säkerställa att:

  • Produkten är relevant och lönsam
  • Systemstöd och interna processer är effektiva och ändamålsenliga
  • Produktdokumentation är tydlig och korrekt och att produkten i övrigt uppfyller gällande lagkrav.
  • Bolagets olika funktioner ges stöd i frågor som rör produkten, t.ex. genom internutbildningar, deltagande i kundmöten etc.

Du kommer också att delta i arbetet med att ta fram kort- och långsiktig strategi för produktområdet.

Utbildning/bakgrund

Vi söker dig som har en akademisk examen inom t.ex. juridik eller ekonomi, och som har flera års erfarenhet av Företagsförsäkring t.ex. i roll som produktansvarig eller produktspecialist. 

Personliga egenskaper

  • Du är observant på mål och säkerställer hög kvalitet. 
  • Du är analytisk och gör rationella bedömningar grundade på relevant information.
  • Du uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i tal som i skrift, och anpassar språk och stil med hänsyn till sammanhanget och mottagaren.
  • Du är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Kontakt

Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Lena Jacobsson på telefonnummer 010-221 88 19 eller via mail lena.jacobsson@gar-bo.se

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan till lena.jacobsson@gar-bo.se.

21 dec 2021