Trygghet vid både nybyggnation och husförsäljning

Gar-Bo är en trygg partner vid både nybyggnation och försäljning av småhus. Vi erbjuder försäkringar, besiktningar och en rad andra tjänster som skapar trygghet för både köpare, säljare och entreprenörer.

Om entreprenören av någon anledning inte kan fullfölja bygget, kan det leda till merkostnader för beställaren att färdigställa huset. Då träder försäkringen från Gar-Bo in.

Genom opartiska besiktningar vid både nybyggnation och överlåtelse får både säljare och köpare en bild av husets skick.