Stöd och råd från nybygge till inflyttning

Gar-Bo kan ge stöd och råd till nybildade bostadsrättsföreningar. Vid nybyggnation erbjuder vi försäkringar som gäller både under och efter entreprenaden. För nybildade föreningar kan vi hjälpa till med att granska och intyga kostnadskalkyler och ekonomiska planer. Vi kan även vara behjälpliga med att fram kostnadskalkyler och ekonomiska planer från start. Vi erbjuder också utbildning den nya styrelsen i styrelsearbete.

Allt för att ge bostadsrättsföreningen en bra start.