Försäkringar och tjänster för småhusleverantörer

Gar-Bos unika erbjudande för småhusbyggare skapar trygghet hela vägen – från första spadtaget till livet i huset. Med 30 års erfarenhet av byggprocesser och lärdomar från verkligheten har vi tagit fram försäkringar och tjänster för att våra slutkunder ska vara nöjda med sitt beslut att bygga nytt, i många år framöver.

Våra försäkringar

Våra två försäkringar för småhusentreprenader kan tecknas av både husleverantör och beställare. Vår Färdigställandeförsäkring fungerar som ett skyddsnät för byggherren om entreprenören skulle gå i konkurs eller av andra skäl inte kan fullfölja sitt åtagande.

Nybyggnadsförsäkringen är en tioårig trygghet som ersätter skador som orsakats av byggslarv från entreprenörens sida. Dessa skador upptäcks vanligtvis sju till åtta år efter inflyttning och täcks inte av en vanlig hem- och villaförsäkring.

Våra tjänster

Nästan lika många år som vi försäkrat småhus har vi förmedlat besiktning. Sedan 2012 har vi ett stort partnernätverk av besiktningsmän och kontrollansvariga som utför tjänster i Gar-Bos namn. Har kunden dessutom vår Nybyggnadsförsäkring skapar det en extra trygghet att ha kontrollansvarig och besiktningsman från Gar-Bo då vi i alla skeden av byggprocessen strävar efter att förebygga skador i byggnationen.

Våra certifierade partners bokas via oss, men agerar alltid fristående och oberoende.

Gar-Bos partners utför kontrollbesiktning, slutbesiktning och tvåårsbesiktning samt agerar kontrollansvariga för småhusprojekt och om- och tillbyggnad.

Byggtekniska experter

När du bokar en Gar-Bo Partner får du en noggrann och opartisk expert med dokumenterad erfarenhet av byggnadsteknik och god kännedom om vilka fel som kan uppstå i ett hus och vilka moment som är viktiga att kontrollera under byggprocessen. Vi handplockar våra partners och kan därför lova att din personliga besiktningsman eller kontrollansvarig är både proffsig och serviceinriktad.

Priser och mer information

Vill du veta mer om våra försäkringar och tjänster eller få en offert? Kontakta kundansvarig Thomas Hettman så berättar han mer.

 

 

 

 

 

Thomas Hettman
Telefon: 010-2218826
E-post: thomas.hettman@gar-bo.se