Täcker skador efter inflyttningen

Nybyggnadsförsäkring Småhus skyddar konsumenten mot väsentliga skador som kan uppstå och som inte täcks av entreprenörens felansvar eller någon annan försäkring. Försäkringen gäller i tio år – även om fastigheten byter ägare – och kan tecknas av byggherre, entreprenör eller husleverantör.

Utan försäkring är husägaren i värsta fall helt oskyddad om det uppstår en skada som beror på felaktiga arbeten, konstruktionsfel eller materialfel. Vår Nybyggnadsförsäkring Småhus är en objektsförsäkring. Det är själva objektet, alltså huset, som är försäkrat. Om fel som omfattas av försäkringen upptäcks, vänder sig husägaren direkt till oss på Gar-Bo.

 

Beställ Gar-Bo Nybyggnadsförsäkring eller begär offert

 

Detta är en kortfattad beskrivning av våra produkter och tjänster. Därför ska du alltid läsa de fullständiga villkoren, samt för- och efterköpsinformationen, innan du bestämmer dig. Du hittar dem här på vår webbplats. Du kan alltid kontakta oss om du vill veta mer.