Minska risken för inbyggda fel

När huset är färdigbyggt väntar slutbesiktningen. Men risken finns att eventuella fel redan är inbyggda och svåra att upptäcka. Fortlöpande besiktningar under byggtiden gör att fel som är svåra att se kan upptäckas i tid.

Vid en fortlöpande besiktning besöker en opartisk besiktningsman entreprenaden vid flera tillfällen under byggtiden. Vid varje besök kontrollerar besiktningsmannen det utförda arbetet och lämnar en skriftlig rapport. Besiktningsmannen bedömer också hur långt bygget har kommit, och kan utfärda ett lyftintyg till banken så att beställaren kan betala för det utförda arbetet.

Beställ Fortlöpande besiktning eller begär offert

Detta är en kortfattad beskrivning av våra produkter och tjänster. Därför ska du alltid läsa de fullständiga villkoren, samt för- och efterköpsinformationen, innan du bestämmer dig. Du hittar dem här på vår webbplats. Du kan alltid kontakta oss om du vill veta mer.