Fullgörandeförsäkring ger trygg byggtid

När du skriver kontrakt med en beställare om att utföra en entreprenad krävs en fullgörandegaranti för både entreprenadtiden och garantitiden. Med Gar-Bos Fullgörandeförsäkring lever du upp till kraven som ställs i de allmänna bestämmelserna (AB och ABT).

Fullgörandeförsäkring – kundens säkerhet under entreprenad- och garantitid

En Fullgörandeförsäkring fungerar som en säkerhet för kunden om ditt företag skulle gå i konkurs eller om ni av andra skäl inte kan fullgöra ert åtagande.

När du tecknar ett entreprenadkontrakt ställs det ofta ett krav på att du ska kunna uppvisa denna säkerhet.

Fullgörandeförsäkring i två delar

Vår fullgörandeförsäkring består av två delar som går att teckna var för sig.

Entreprenadtid

Försäkring under entreprenadtiden skyddar kunden mot extrakostnader som kan uppkomma för att färdigställa entreprenaden om ditt företag av olika skäl inte kan slutföra uppdraget. Säkerheten utgörs av det överenskomna försäkringsbeloppet.

Enligt de allmänna bestämmelserna (AB och ABT) är det tio procent av kontraktssumman, men det kan variera beroende på din beställares kravställning.

Försäkring under entreprenadtid gäller från det att entreprenaden inleds fram till och med att eventuella fel som upptäcks vid en slutbesiktning har åtgärdats.

Garantitid

Försäkring under garantitiden skyddar kunden mot extrakostnader som kan uppkomma om ditt företag skulle gå i konkurs eller av andra skäl inte kan fullgöra ert åtagande under garantitiden. Säkerheten utgörs av det överenskomna försäkringsbeloppet.

Enligt de allmänna bestämmelserna (AB och ABT) ska säkerheten vara fem procent av kontraktssumman och i vanliga fall gälla i två år, men detta kan variera beroende på hur din beställares kravställning ser ut.

Försäkring under garantitid gäller från och med dagen för godkänd slutbesiktning fram till dess att fel som uppkommit under garantitiden blivit åtgärdade och godkända.

Priser och mer information

Vill du veta mer om våra försäkringar eller få en offert? Kontakta Thomas Hettman så berättar han mer.


Thomas Hettman
Telefon: 010-2218826
E-post: thomas.hettman@gar-bo.se