Entreprenad – försäkring och besiktning för nybyggnation av större projekt

Bygger du för framtiden? Vi hjälper dig att genomföra säkra byggprocesser vid nybyggnation av större entreprenader.

Försäkring entreprenad

Vi på Gar-Bo har många års erfarenhet av trygga byggprojekt och har den försäkring du behöver för att leva upp till de allmänna bestämmelserna när du utför en entreprenad.

Fullgörandeförsäkring

Besiktning entreprenad

Våra certifierade besiktningsmän har dokumenterad erfarenhet av byggnadsteknik och särskild kunskap om skadeutveckling i större byggnader.

Entreprenadbesiktning