Vi hjälper er att komma igång

Innan den nybildade bostadsrättsföreningen kan börja upplåta bostadsrätter måste den ha en ekonomisk plan. Planen ska ge en långsiktig bild över föreningens verksamhet och innehålla en kalkyl över föreningens intäkter och kostnader. Innan planen kan registreras hos Bolagsverket ska den granskas av två oberoende intygsgivare.

Hos Gar-Bo kan du anlita oberoende intygsgivare som är godkända av Boverket.

 

Vill du komma i kontakt med våra intygsgivare? 
Kontakta vår kundtjänst: 08-545 473 50 eller info@gar-bo.se.