Nybyggnadsförsäkring för bostadsrättsföreningar

Fel och skador i nyproducerade bostadsrätter uppstår vanligtvis först efter några år. Nybyggnadsförsäkring för bostadsrätt skyddar din förening mot skador som orsakats av felaktiga arbeten och som upptäcks efter slutbesiktningen – i tio år från inflyttning.

Så fungerar försäkringen

Det finns många kritiska punkter under en byggprocess när nya bostadsrätter produceras. Utan en försäkring står en förening i värsta fall helt oskyddad mot framtida skador som orsakats av byggslarv eller misstag från byggentreprenörens sida.

Med nybyggnadsförsäkring för bostadsrätt och flerbostadshus kan ni trygga den nya bostaden i många år framöver. Med vår försäkring är huset skyddat mot byggrelaterade skador i tio år efter att du flyttat in.

Priser och mer information

Vill du veta mer om vårt erbjudande eller teckna Nybyggnadsförsäkring? Kontakta oss på 010-221 88 00 eller info@gar-bo.se så berättar vi mer.