Nybyggnadsförsäkring för bostadsrättsföreningar

Fel och skador i nyproducerade bostadsrätter uppstår vanligtvis först efter några år. Nybyggnadsförsäkring för bostadsrätt skyddar din förening mot skador som orsakats av felaktiga arbeten och som upptäcks efter slutbesiktningen – i tio år från inflyttning.

Så fungerar försäkringen

Det finns många kritiska punkter under en byggprocess när nya bostadsrätter produceras. Utan en försäkring står en förening i värsta fall helt oskyddad mot framtida skador som orsakats av byggslarv eller misstag från byggentreprenörens sida.

Med nybyggnadsförsäkring för bostadsrätt och flerbostadshus kan ni trygga den nya bostaden i många år framöver. Med vår försäkring är huset skyddat mot byggrelaterade skador i tio år efter att du flyttat in.

Priser och mer information

Vill du veta mer om vårt erbjudande eller teckna Nybyggnadsförsäkring? Kontakta Staffan Svanér så berättar han mer.

 

Staffan Svanér                                               
Telefon: 010-2218854 
E-post: staffan.svaner@gar-bo.se