Bilda bostadsrätt – så går det till

Dags att bilda bostadsrättsförening? Vi erbjuder speciellt framtagna kurser för dig som utvecklar och bildar bostadsrättsföreningar. Så att du har de verktyg som behövs för att förvalta fastigheten på ett tryggt sätt.

H2: Bilda bostadsrätt

I introduktionskursen Bilda bostadsrätt går vi grundligt igenom hur processen för bildandet av bostadsrättsföreningen ser ut. Du får lära dig hur en kostnadskalkyl och en ekonomisk plan utformas och vad de fyller för funktion. Kursledaren förklarar också intygsgivarnas roll i förhållande till er som bildar bostadsrättsförening och visar hur utvecklingen på bostadsrättsområdet ser ut och vad du kan förvänta dig de närmsta åren.

H3: Kursen innehåller

 • Grundlig genomgång av bostadsrättsprocessen
 • Utformning av kostnadskalkyl och ekonomisk plan
 • Intygsgivarnas roll
 • Framtida utmaningar

Kursens längd: 1 dag

 

H2: Kostnadskalkyl och ekonomisk plan

Det här är en fördjupningskurs för dig som arbetar med att ta fram av kostnadskalkyl och ekonomisk plan. Målet med kursen är att du ska få ett gediget underlag för att kunna upprätta handlingarna på ett fullgott sätt. Under kursen går vi igenom regelverket för kostnadskalkyler och ekonomiska planer och hur underlaget ska se ut. Kursen avslutas med ett kortare test med frågor.

H3: Kursen innehåller

 • Regelverk
 • Syftet med kostnadskalkyl och den ekonomisk plan
 • Uppbyggnad av kostnadskalkyl och ekonomisk plan
 • Vilka underlag krävs och varför?
 • Utvecklingen inom området

Kursens längd: 1 dag

 

H2: Styrelseutbildning: Styrelsen och bostadsrättsförening

I vår grundkurs för den första boendestyrelsen ger vi den nya styrelsen verktyg för att på ett ändamålsenligt sätt förvalta fastigheten och bostadsrättsföreningens ekonomi. I dag finns det stora kunskapsbrister i de flesta styrelser vilket leder till onödiga kostnader och processer för både bostadsrättsföreningen och de parter som har ett rättsförhållande till föreningen.

En styrelseutbildning förbereder boendestyrelsen för att kunna sköta uppdraget på ett effektivt och funktionellt sätt.

H3: Kursen innehåller

 • Styrelsens sammanställning
 • Styrelsens arbetsfördelning
 • Styrelsens primära ansvarsområden
 • Hur styrelsen bör arbeta

Kursens längd: 3 timmar

 

H2: Priser och mer information

Vill du veta mer om våra utbildningar för nybildade bostadsrättsföreningar eller boka en kurs? Kontakta vår bostadsrättsspecialist Max Stea så berättar han mer.

BILD

Kontaktuppgifter Max