Följande personer äger Gar-Bo

Per-Erik Atterwall, genom bolag, 27 %

Tobias Wikström, genom bolag, 27 %

Lennarth Åstrand, genom bolag, 23 %

Anders Boajé, genom bolag, 7 %

Erik Landén, genom bolag, 4 %

Peter Wipp, genom bolag, 3 %

Övriga (nio aktieägare privat och genom bolag), 9 %