En trygghet när du ska göra en om- eller tillbyggnad

När ombyggnaden är färdig är det äntligen dags att börja använda de nya utrymmena.

Skulle du upptäcka en skada som beror på felaktiga arbeten är du i värsta fall helt oskyddad.

Med Gar-Bo Ombyggnadsförsäkring får du både en Färdigställandeförsäkring och en Nybyggnadsförsäkring.

Färdigställandeförsäkringen gäller under byggtiden, och täcker extra kostnader som kan uppstå om din entreprenör går i konkurs och du måste anlita en ny. Nybyggnadsförsäkringen täcker skador som upptäckts i efterhand – i upp till tio år efter att ombyggnaden blivit klar.

 

/LÄNK/

För- och efterköpsinformation för Gar-Bo Färdigställandeförsäkring

För- och efterköpsinformation för Gar-Bo Nybyggnadsförsäkring

 

/LÄNK/

Försäkringsvillkor

 

Beställ Gar-Bo Ombyggnadsförsäkring eller begär offert

 

Detta är en kortfattad beskrivning av våra produkter och tjänster. Därför ska du alltid läsa de fullständiga villkoren, samt för- och efterköpsinformationen, innan du bestämmer dig. Du hittar dem här på vår webbplats. Du kan alltid kontakta oss om du vill veta mer.