För dig som vill veta ännu mer

Här kan du läsa rapporter och andra publikationer som vi på Gar-Bo tagit fram.
 

Täta hus – en rapport om varför och hur vi ska bygga lufttätt

Rapporten bygger på information som samlats in och sammanställts under sommaren och hösten 2015. Den visar på varför ett hus ska byggas tätt, hur situationen på småhusmarknaden ser ut idag och vad man ska tänka på för att lyckas.

Läs mer ->>

Golvbrunnsrapporten

En av de absolut vanligaste skadeanmälningarna Gar-Bo får in är anmälningar om felmonterade golvbrunnar. Dessutom har vi uppmärksammat att även nygjorda golvbrunnar ofta får anmärkningar vid besiktningar. År 2015 ska inte detta förekomma och vi startade under hösten 2014 Golvbrunnsprojektet, ett omfattande projekt tillsammans med våra besiktningsmän, för att kunna gå till botten med problemet. Vår ambition med Golvbrunnsprojektet var att den skulle resultera i att besiktningsmännen, om något år, inte behöver rapportera om en enda felaktigt monterad golvbrunn.

Läs mer ->>