Byggbesiktning av ditt projekt

När ditt byggprojekt har avslutats är det bra att göra en besiktning. Besiktningsmannen gör då en noggrann genomgång av byggnationen för att kontrollera att arbetet är gjort på ett fackmässigt sätt och att du som beställare fått det som står i kontraktet.

Mejla info@gar-bo.se för att få en offert på besiktning.

Så går en besiktning till

Vid en slutbesiktning av bygget medverkar du, besiktningsmannen och företaget som gjort utbyggnaden. Tillsammans går ni igenom kontrakten som ingår i besiktningsuppdraget och ser över andra dokument. Besiktningsmannen går sedan igenom den utbyggda delen för att se över att arbetet har gjorts på ett korrekt sätt och att det ni kommit överens om i kontraktet är klart.

Besiktningsmannen gör sedan en helhetsbedömning om byggnationen är godkänd eller inte. Tillsammans går ni sedan igenom vad som upptäcks under besiktningen, om det finns några fel och om det saknas några dokument.

Om allt inte är klart har du som beställare rätt att hålla inne med betalningen tills det att felen är åtgärdade. Besiktningsmannen informerar dig om hur stor summan för att åtgärda felen är och du betalar sedan beloppet fört när byggfirman har åtgärdat anmärkningarna.

Våra besiktningsmän – opartiska granskare

En besiktningsman är oftast en byggnadsingenjör eller motsvarande med byggnadsteknisk bakgrund som har goda kunskaper om entreprenadjuridik och teknik i olika typer av husbyggen. Besiktningsmannens roll är att vara en opartisk granskare som undersöker att arbetet är fackmässigt gjort.

När du bokar en byggbesiktning hos Gar-Bo får du en noggrann och opartisk expert med dokumenterad erfarenhet av byggnadsteknik och god kännedom om vilka fel som kan uppstå i ett hus. Vi handplockar våra besiktningsmän och kan därför lova att din personliga besiktningsman är både proffsig och serviceinriktad.

Du kan läsa mer i Besiktningsmannaboken – en handbok med riktlinjer kring besiktningar av småhus som Gar-Bo har tagit fram tillsammans med branschen.