Skriva entreprenadkontrakt – så gör du

När du tagit beslut om vem som ska bygga ditt hus är det dags att skriva entreprenadkontrakt. Kontraktet reglerar hur ansvaret fördelas mellan parterna som är inblandade i bygget. I den här texten får du våra bästa tips på hur du som privatperson kan skriva ett bra kontrakt. Och om du vill känna dig säker på att kontraktet inte kan misstolkas kan du boka en kontraktsgenomgång med en av våra specialister innan du skriver under.

Kontraktsgenomgång – vi granskar ditt entreprenadkontrakt

Ett entreprenadkontrakt ska innehålla det som du och din byggare – entreprenören – har kommit överens om inför byggprojektet. Här står bland annat

 • Vad som ska göras
 • Vad det ska kosta
 • När det ska vara klart

Det skriftliga kontraktet är till för att tydliggöra ansvarsfrågan och förhindra missförstånd om en situation skulle uppstå där du behöver bevisa vad ni från början kommit överens om.

Om det skulle uppstå en tvist mellan dig och din byggare är det viktigt att du kan hävda din rätt genom entreprenadkontraktet. Vid en kontraktsgenomgång går en av våra specialister igenom dokumenten i ditt byggkontrakt och kontrollerar att innehåll och utformning är korrekt. Det görs också en kreditupplysning på de byggare du tänker anlita.

Utlåtandet från kontraktsgenomgången får du inom två arbetsdagar.

Priser

Kontraktsgenomgång inklusive bilaga: 395 kronor

Kontraktsgenomgång av två-fem kontrakt inklusive bilagor: 790 kronor

Vad är ett entreprenadkontrakt?

Oavsett vilken entreprenadform du väljer ska det finnas ett entreprenadkontrakt. Med entreprenad avses åtagandet att utföra visst arbete på en bestämd plats åt en beställare. Som byggherre är det du som är beställaren och byggföretaget du anlitar är entreprenören som ska fullfölja uppdraget som ni kommer överens om när ni skriver kontrakt.

Standardavtalet Allmänna bestämmelser (ABS 09)

För dig som ska bygga hus finns ett särskilt standardavtal för entreprenadkontrakt. Det är baserat på konsumenttjänstlagen och heter Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader – ABS 09. ABS 09 är framtaget av Konsumentverket och byggbranschen för att du som privatperson ska få ett starkare skydd.

I ABS 09 finns förhållningsregler kring vad som ska gälla kring bland annat utförande, platsbesök (när du vill besöka husbygget), dokumentation, betalplan, fel och dröjsmål.

Utöver det som står i ABS 09 gäller alltid konsumenttjänstlagen för dig som bygger hus.

Här hittar du kontraktsmallen för entreprenadkontrakt enligt ABS 09

Vad ska finnas i ett entreprenadkontrakt?

När du ska skriva kontrakt för ditt hus se till att det minst innehåller:

 • Parter
 • Beskrivning av arbetets omfattning
 • Pris
 • Tid för betalning (betalplan)
 • När arbetet ska starta och vara avslutat
 • Vem som är ansvarig för arbetsmiljön
 • Färdigställandeskydd och andra försäkringar
 • Betalningssäkerheter
 • Allt ni kommit överens om parterna emellan

Läs mer om vad som ingår i konsumenttjänstlagen