Skadefall

Vad är en skada? Här berättar vi mer om hur våra skadefall ser ut och hur de bäst kan undvikas.

En enkel åtgärd kan förebygga stora problem.

Det går inte att se på utsidan att allt inte står rätt till. Problem som kunnat undvikas om de upptäckts redan innan felen byggdes in.