Beställ försäkring

Hos Gar-Bo hittar du försäkringar för både privatkunder och företagskunder. Här kan du läsa mer om de försäkringar vi erbjuder och beställa offerter.

Våra försäkringar för privatkunder

Beställning eller offert Färdigställande- eller Nybyggnadsförsäkring

Färdigställandeförsäkring – För dig som anlitar en entreprenör för att bygga nytt, bygga om eller bygga till. Läs mer

Nybyggnadsförsäkring – Skyddar dig mot skador som upptäcks efter inflyttningen. Läs mer

Beställ Överlåtelseförsäkring

Överlåtelseförsäkring – för säljare – För dig som ska sälja ditt hus. Läs mer

Överlåtelseförsäkring – för köpare  – För dig som ska köpa hus. Läs mer

 

Våra försäkringar för företagskunder

Beställ Fullgörandeförsäkring

Fullgörandeförsäkring – Ett skydd mot extrakostnader som kan uppkomma om entreprenören går i konkurs och inte kan fullgöra sitt åtagande under garantitiden. Läs mer

Beställ Förskotts- eller Insatsgarantiförsäkring

Förskottsgarantiförsäkring – För nybildade bostadsrättsföreningar. En säkerhet för det förskott som köparna betalar när de skriver ett förhandsavtal. Läs mer

Insatsgarantiförsäkring – För nybildade bostadsrättsföreningar. En säkerhet för de insatser och upplåtelseavgifter som köparna betalat in till föreningen. Läs mer

Beställ Nybyggnadsförsäkring Flerbostadshus

Nybyggnadsförsäkring Flerbostadshus – Skyddar mot eventuella skador som beror på felaktiga arbeten och som upptäcks efter slutbesiktningen. Läs mer