Skadeanmälan

Anmäl skada här

Innan du anmäler en skada

Överstiger åtgärdskostnaden självrisken?

Innan du anmäler en skada till oss, kan det vara värt att kontrollera med en entreprenör om vad det kostar att åtgärda skadan. Om kostnaden understiger självrisken kan du beställa arbetet utan att först göra en anmälan till oss.

Håller huset på att byggas?

Fel och skador som upptäcks under byggtiden ansvarar din entreprenör för.

Har entreprenören gått i konkurs under byggtiden?

Färdigställandeförsäkringen gäller om entreprenören går i konkurs under byggtiden, och som längst i tolv månader från slutbesiktning. Sammanställ vilka fakturor du har betalat till entreprenören och skicka med kopior på dem tillsammans med din skadeanmälan.

Är huset yngre än två år?

Fel och skador som upptäcks under de första två åren, d.v.s. under garantitiden, ansvarar entreprenören för, och det är dit du vänder dig i första hand.

Nybyggnadsförsäkringen gäller för fel och skador som upptäcks under denna period endast om entreprenören gått i konkurs eller liknande, och därmed inte kan fullgöra sitt åtagande.

Läcker det från ett vattenrör?

Den typen av skada ersätts inte genom Nybyggnadsförsäkringen, oavsett skadeorsak. Vi rekommenderar dig istället att göra en anmälan till ditt hemförsäkringsbolag.

När skada har inträffat

Om en skada inträffar är det viktigt att du gör vad som står i din makt för att begränsa skadans omfattning. Åtgärda det mest akuta, och gör en skadeanmälan.

Tänk på att om du bor i en bostadsrättsförening eller hyr din bostad så ska du anmäla skador till bostadsrättsföreningens styrelse eller till din hyresvärd.