Fortsatt teknisk utredning

En Fortsatt teknisk utredning rekommenderas när besiktningsmannen vid Överlåtelsebesiktning bedömer att en detalj i huset bör kontrolleras ytterligare. Det kan röra sig om fuktmätningar, kontroll av byggnadens konstruktion, utförande av luktprover med mera. 

Undersökningen omfattar moment som inte omfattas i våra överlåtelsebesiktningar. Utredningen kan kräva att besiktningsmannen utför ingrepp i konstruktionerna. 

Utredningen görs för att hitta orsaken till en skada och hur man kan göra för att åtgärda den.​

Beställ Fortsatt teknisk utredning här